Skip to content
Practitioners: FREE Shipping on orders $125+
Practitioners: FREE Shipping on orders $125+

Astragalus & Zizyphus Combination Granules

Yang Xin Tang | 養心湯
Practitioners: Please Login to view price.
SKU 143

Ingredients: Radix Astragali praeparata cum melle(zhi huang qi), Poria cum Radix Pini (fu shen), Poria (fu ling), Rhizoma Pinelliae fermentatae (ban xia qu), Radix Angelicae sinensis (dang gui), Rhizoma Chuanxiong (chuan xiong), Radix Polygalae (yuan zhi), Semen Zizyphi spinosae (suan zao ren), Cortex Cinnamomi (rou gui), Semen Platycladi (bo zi ren), Fructus Schisandrae chinensis (wu wei zi), Radix Ginseng (ren shen), Radix Glycyrrhizae praeparata cum melle(zhi gan cao), Rhizoma Zingiberis recens (sheng jiang), Fructus Jujubae (da zao).

Mandarin: 養心湯
Pin-Yin: Yang Xin Tang
English: Astragalus & Zizyphus Combination
Romaji: You Shin To
Kanji: 養心湯
Kampo: No

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal $0.00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods

Empty
Header
discount_ninja.drawer_cart.banner.announcement1_html Announcement 2 Announcement 3 Announcement 4 Announcement 5

[[PROGRESSBARBODY]]