Skip to content
Find a Practitioner near you!
Find a Practitioner near you!

Traditional Formulas and Single Herbs

 • Abrus | Ji Gu Cao | 雞骨草
  Abrus | Ji Gu Cao | 雞骨草
  Sold out

  Abrus

  Ji Gu Cao | 雞骨草

  Ingredient: Abrus herb (ji gu cao) (Abrus cantoniensis).

 • Acanthopanax | Wu Jia Pi | 五加皮

  Acanthopanax

  Wu Jia Pi | 五加皮

  Ingredient: Acanthopanax root (wu jia pi)

 • Acanthopanax/Cibotium | Gou Ji | 狗脊

  Acanthopanax/Cibotium

  Gou Ji | 狗脊

  Ingredient: Cibotium root (gou ji). Mandarin: 狗脊 Pin-Yin: Gou Ji English: Cibotium Korean: 구척 Romaji: Kuseki Kanji: 狗脊 Kampo: No

 • Achyranthes & Plantago Formula Capsules | Niu Che Shen Qi Wan (Ji Sheng Shen Qi Wan) | 牛車腎氣丸 (濟生腎氣丸)

  Achyranthes & Plantago Formula Capsules

  Niu Che Shen Qi Wan (Ji Sheng Shen Qi Wan) | 牛車腎氣丸 (濟生腎氣丸)

  Ingredients: Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Poria (fu ling), Fructus Corni (shan zhu yu), Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Cortex Moutan...

  View full details
 • Achyranthes & Plantago Formula Granules | Niu Che Shen Qi Wan (Ji Sheng Shen Qi Wan) | 牛車腎氣丸 (濟生腎氣丸)
  Sold out

  Achyranthes & Plantago Formula Granules

  Niu Che Shen Qi Wan (Ji Sheng Shen Qi Wan) | 牛車腎氣丸 (濟生腎氣丸)

  Ingredients: Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Poria (fu ling), Fructus Corni (shan zhu yu), Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Cortex Moutan...

  View full details
 • Achyranthes & Rehmannia Formula Capsules | Zuo G | 左歸丸

  Achyranthes & Rehmannia Formula Capsules

  Zuo G | 左歸丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang) Chinese yam rhizome (shan yao), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Chinese do...

  View full details
 • Achyranthes & Rehmannia Formula Granules | Zuo G | 左歸丸

  Achyranthes & Rehmannia Formula Granules

  Zuo G | 左歸丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang) Chinese yam rhizome (shan yao), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Chinese do...

  View full details
 • Achyranthes | Niu Xi (Huai) | 牛膝(懷)
  Achyranthes | Niu Xi (Huai) | 牛膝(懷)

  Achyranthes

  Niu Xi (Huai) | 牛膝(懷)

  FUNCTIONS: Moves blood, removes blood stagnation, induces downward movement of blood, disperses swelling, tonifies kidneys and liver, and strengthe...

  View full details
 • Aconite (Roasted) (50gm) | Pao Fu Zi (50gm) | 炮附子 (50gm)
  Aconite (Roasted) (50gm) | Pao Fu Zi (50gm) | 炮附子 (50gm)

  Aconite (Roasted) (50gm)

  Pao Fu Zi (50gm) | 炮附子 (50gm)

  Ingredient: Roasted aconitum taber root (pao fu zi). Mandarin: 炮附子 (50gm) Pin-Yin: Pao Fu Zi (50gm) English: Roasted Aconite Romaji: Bushi Kanj...

  View full details
 • Aconite, Ginger & Licorice Combination Capsules | Si Ni Tang | 四逆湯

  Aconite, Ginger & Licorice Combination Capsules

  Si Ni Tang | 四逆湯

  Ingredients: Prepared aconitum tuber root (fu zi), Ginger root (gan jiang), Chinese licorice root (gan cao). Mandarin: 四逆湯Pin-Yin: Si Ni TangEng...

  View full details
 • Aconite, Ginger & Licorice Combination Granules | Si Ni Tang | 四逆湯

  Aconite, Ginger & Licorice Combination Granules

  Si Ni Tang | 四逆湯

  Ingredients: Prepared aconitum tuber root (fu zi), Ginger root (gan jiang), Chinese licorice root (gan cao). Mandarin: 四逆湯Pin-Yin: Si Ni TangEng...

  View full details
 • Aconite, Ginseng & Ginger Combination Capsules | Fu Zi Li Zhong Tang | 附子理中(人參)湯

  Aconite, Ginseng & Ginger Combination Capsules

  Fu Zi Li Zhong Tang | 附子理中(人參)湯

  Ingredients: Oriental ginseng root (ren shen), Atractylodes root (bai zhu), Chinese licorice root (zhi gan cao), Dry ginger root (pao gan jiang), P...

  View full details
 • Aconite, Ginseng & Ginger Combination Granules | Fu Zi Li Zhong Tang | 附子理中(人參)湯

  Aconite, Ginseng & Ginger Combination Granules

  Fu Zi Li Zhong Tang | 附子理中(人參)湯

  Ingredients: Oriental ginseng root (ren shen), Atractylodes root (bai zhu), Chinese licorice root (zhi gan cao), Dry ginger root (pao gan jiang), P...

  View full details
 • Acorus | Shi Chang Pu | 石菖蒲
  Acorus | Shi Chang Pu | 石菖蒲

  Acorus

  Shi Chang Pu | 石菖蒲

  Ingredient: Acorus root (chang pu) (Acori gramineus rhizoma). Mandarin: 石菖蒲 Pin-Yin: Shi Chang Pu English: Acorus Romaji: Sekishobu Kanji: 石菖蒲 K...

  View full details
 • Acronychia Pedunculata | Jiang Xiang | 降香

  Acronychia Pedunculata

  Jiang Xiang | 降香

  Ingredient: Acronychia heartwood (jiang zhen xiang), (Aronychiae lignum). Mandarin: 降香 Pin-Yin: Jiang Xiang English: Dalbergia Heartwood Romaji:...

  View full details
 • Adenophora & Ophiopogon Combination Capsules | Sha Shen Mai Dong Tang | 沙參麥冬湯

  Adenophora & Ophiopogon Combination Capsules

  Sha Shen Mai Dong Tang | 沙參麥冬湯

  Ingredients: Radix Glehniae (bei sha shen), Radix Ophiopogonis (mai men dong), Rhizoma Polygonati odorati (yu zhu), Radix Glycyrrhizae (gan cao), F...

  View full details
 • Adenophora & Ophiopogon Combination Granules | Sha Shen Mai Dong Tang | 沙參麥冬湯

  Adenophora & Ophiopogon Combination Granules

  Sha Shen Mai Dong Tang | 沙參麥冬湯

  Ingredients: Radix Glehniae (bei sha shen), Radix Ophiopogonis (mai men dong), Rhizoma Polygonati odorati (yu zhu), Radix Glycyrrhizae (gan cao), F...

  View full details
 • Agastache | Guang Huo Xiang | 廣藿香
  Agastache | Guang Huo Xiang | 廣藿香

  Agastache

  Guang Huo Xiang | 廣藿香

  Ingredient: Agastache herb (huo xiang). Mandarin: 廣藿香 Pin-Yin: Guang Huo Xiang English: Agastache Korean: 광곽향 Romaji: Kakko Kanji: 藿香 Kampo: No

 • Agrimony | Xian He Cao | 仙鶴草
  Agrimony | Xian He Cao | 仙鶴草

  Agrimony

  Xian He Cao | 仙鶴草

  Ingredient: Agrimony herb (xian he cao) (Agrimonia pibsa). Mandarin: 仙鶴草 Pin-Yin: Xian He Cao English: Agrimony Korean: 하고초 Romaji: Senkakuso Ka...

  View full details
 • Albizia Bark | He Huan Pi | 合歡皮
  Albizia Bark | He Huan Pi | 合歡皮

  Albizia Bark

  He Huan Pi | 合歡皮

  Ingredient: Albizziae cortex (he huan pi). Mandarin: 合歡皮 Pin-Yin: He Huan Pi English: Albizia Korean: 해동피 Romaji: Gokanhi Kanji: 合歓皮 Kampo: No

 • Alisma | Ze Xie | 澤瀉

  Alisma

  Ze Xie | 澤瀉

  Ingredient: Alisma root (ze xie). Mandarin: 澤瀉 Pin-Yin: Ze Xie English: Alisma Korean: 택사 Romaji: Takusha Kanji: 沢瀉 Kampo: No FUNCTIONS: Pr...

  View full details
 • Allium Seed/Leek Seed | Jiu Cai Zi | 韭菜子
  Allium Seed/Leek Seed | Jiu Cai Zi | 韭菜子
  Sold out

  Allium Seed/Leek Seed

  Jiu Cai Zi | 韭菜子

  Ingredient: Semen Allii tuberosi (jiu cai zi). Mandarin: 韭菜子 Pin-Yin: Jiu Cai Zi English: Leek seed Romaji: Kyusaishi Kanji: 韭菜子 Kampo: No

 • Alpinia Fruits | Yi Zhi | 益智仁
  Alpinia Fruits | Yi Zhi | 益智仁

  Alpinia Fruits

  Yi Zhi | 益智仁

  Ingredient: Alpinia fruit (yi zhi ren) (Alpinia oxyphylla fructus). Mandarin: 益智仁 Pin-Yin: Yi Zhi English: Alpinia Fruits Korean: 의이인 Romaji: Y...

  View full details
 • American Ginseng | Xi Yang Shen (50gm) | 西洋參 (50gm)

  American Ginseng

  Xi Yang Shen (50gm) | 西洋參 (50gm)

  Ingredient: American ginseng root (xi yang shen). Mandarin: 西洋參 (50gm) Pin-Yin: Xi Yang Shen (50gm) English: American Ginseng Romaji: Seiyoninji...

  View full details
 • Andrographis | Chuan Xin Lian | 穿心蓮
  Andrographis | Chuan Xin Lian | 穿心蓮
  Sold out

  Andrographis

  Chuan Xin Lian | 穿心蓮

  Ingredient: Andrographis aboverground parts (chuan xin lian). Mandarin: 穿心蓮 Pin-Yin: Chuan Xin Lian English: Andrographitis Romaji: Senshinren K...

  View full details
 • Anemarrhena | Zhi Mu | 知母

  Anemarrhena

  Zhi Mu | 知母

  FUNCTIONS: Removes heat, purges fire, nourishes kidneys, nourishes yin, moistens dryness.* Mandarin: 知母 Pin-Yin: Zhi Mu English: Anemarrhena Ko...

  View full details
 • Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Capsules | Zhi Bo Di Huang Wan | 知柏地黃丸

  Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Capsules

  Zhi Bo Di Huang Wan | 知柏地黃丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Chinese yam rhizome (shan yao), Poria sc...

  View full details
 • Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Granules | Zhi Bo Di Huang Wan | 知柏地黃丸

  Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Granules

  Zhi Bo Di Huang Wan | 知柏地黃丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Chinese yam rhizome (shan yao), Poria sc...

  View full details
 • Anemone Combination Capsules | Bai Tou Weng Tang | 白頭翁湯

  Anemone Combination Capsules

  Bai Tou Weng Tang | 白頭翁湯

  Ingredients: Coptis root (huang lian), Phellodendron bark (huang bo), Fraxinus (qin pi), Anemome root (bai tou weng). Mandarin: 白頭翁湯Pin-Yin: Bai...

  View full details
 • Anemone Combination Granules | Bai Tou Weng Tang | 白頭翁湯

  Anemone Combination Granules

  Bai Tou Weng Tang | 白頭翁湯

  Ingredients: Coptis root (huang lian), Phellodendron bark (huang bo), Fraxinus (qin pi), Anemome root (bai tou weng). Mandarin: 白頭翁湯Pin-Yin: Bai...

  View full details
 • Angelica & Mastic Combination Capsules | Xian Fang Huo Ming Yin (Bian Fang) | 仙方活命飲

  Angelica & Mastic Combination Capsules

  Xian Fang Huo Ming Yin (Bian Fang) | 仙方活命飲

  Ingredients: Japanese honeysuckle flower (jin yin hua), Fritillaria (bei mu), Chinese licorice root (gan cao), Fang-feng root (fang feng), Tang-kue...

  View full details
 • Angelica & Mastic Combination Granules | Xian Fang Huo Ming Yin (Bian Fang) | 仙方活命飲

  Angelica & Mastic Combination Granules

  Xian Fang Huo Ming Yin (Bian Fang) | 仙方活命飲

  Ingredients: Japanese honeysuckle flower (jin yin hua), Fritillaria (bei mu), Chinese licorice root (gan cao), Fang-feng root (fang feng), Tang-kue...

  View full details
 • Apricot & Perilla Formula Capsules | Xing Su San | 杏蘇散

  Apricot & Perilla Formula Capsules

  Xing Su San | 杏蘇散

  Ingredients: Apricot seed (xing ren), Platycodon root (jie geng), Ginger root (sheng jiang), Chih-ko fruit (zhi ke), Hoelen fungus (fu ling), Pine...

  View full details
 • Apricot & Perilla Formula Granules | Xing Su San | 杏蘇散

  Apricot & Perilla Formula Granules

  Xing Su San | 杏蘇散

  Ingredients: Apricot seed (xing ren), Platycodon root (jie geng), Ginger root (sheng jiang), Chih-ko fruit (zhi ke), Hoelen fungus (fu ling), Pine...

  View full details
 • Apricot Seed & Linum Formula Capsules | Ma Zi Ren Wan | 麻子仁丸

  Apricot Seed & Linum Formula Capsules

  Ma Zi Ren Wan | 麻子仁丸

  Ingredients: Fructus Cannabis (ma zi ren) Chinese rhubarb root & rhizome (da huang),Bitter orange young fruit (zhi shi),Magnolia stem, twig, an...

  View full details
 • Apricot Seed & Linum Formula Granules | Ma Zi Ren Wan | 麻子仁丸

  Apricot Seed & Linum Formula Granules

  Ma Zi Ren Wan | 麻子仁丸

  Ingredients: Fructus Cannabis (ma zi ren) Chinese rhubarb root & rhizome (da huang),Bitter orange young fruit (zhi shi),Magnolia stem, twig, an...

  View full details
 • Apricot Seed | Ku Xing Ren | 苦杏仁
  Apricot Seed | Ku Xing Ren | 苦杏仁

  Apricot Seed

  Ku Xing Ren | 苦杏仁

  Ingredient: Apricot seed (xing ren). Mandarin: 苦杏仁 Pin-Yin: Ku Xing Ren English: Apricot Seed Korean: 고행인 Romaji: Kyonin Kanji: 杏仁 Kampo: No ...

  View full details
 • Arctium Combination Capsules | Qing Yan Li Ge Tang | 清咽利膈湯

  Arctium Combination Capsules

  Qing Yan Li Ge Tang | 清咽利膈湯

  Ingredients: Radix Scrophulariae (xuan shen), Rhizoma Cimicifugae (sheng ma), Radix Platycodonis praeparata (chao jie geng), Radix Glycyrrhizae pra...

  View full details
 • Arctium Combination Granules | Qing Yan Li Ge Tang | 清咽利膈湯

  Arctium Combination Granules

  Qing Yan Li Ge Tang | 清咽利膈湯

  Ingredients: Radix Scrophulariae (xuan shen), Rhizoma Cimicifugae (sheng ma), Radix Platycodonis praeparata (chao jie geng), Radix Glycyrrhizae pra...

  View full details
 • Arctium | Niu Bang Zi | 牛蒡子
  Arctium | Niu Bang Zi | 牛蒡子

  Arctium

  Niu Bang Zi | 牛蒡子

  Ingredient: Arctium fruit (niu bang zi) (Arctiilappa fructus). Mandarin: 牛蒡子 Pin-Yin: Niu Bang Zi English: Arctium Korean: 우방자 Romaji: Goboshi K...

  View full details
 • Areca Peel | Da Fu Pi | 大腹皮
  Areca Peel | Da Fu Pi | 大腹皮

  Areca Peel

  Da Fu Pi | 大腹皮

  Ingredient: Areca peel (da fu pi) (Arecae catechu pericarpium). Mandarin: 大腹皮 Pin-Yin: Da Fu Pi English: Areca Peel Korean: 대복피 Romaji: Daifuku...

  View full details
 • Areca Seed | Bing Lang | 檳榔
  Areca Seed | Bing Lang | 檳榔

  Areca Seed

  Bing Lang | 檳榔

  Ingredient: Areca seed (bing lang zi) (Arecae catechu semen). Mandarin: 檳榔 Pin-Yin: Bing Lang English: Areca Seed Romaji: Binroji Kanji: 檳榔子 Kam...

  View full details
 • Arisaema | Tian Nan Xing | 天南星
  Arisaema | Tian Nan Xing | 天南星

  Arisaema

  Tian Nan Xing | 天南星

  Ingredient: Japanese arisaema root (tian nan xing). Mandarin: 天南星 Pin-Yin: Tian Nan Xing English: Arisaema Korean: 천화분 Romaji: Tennansho Kanji:...

  View full details
 • Arnebia Root/Lithospermum | Zi Cao | 紫草
  Arnebia Root/Lithospermum | Zi Cao | 紫草

  Arnebia Root/Lithospermum

  Zi Cao | 紫草

  Ingredient: Lithospermum root (zi cao) (Lithospermum erythrorhizon). Mandarin: 紫草 Pin-Yin: Zi Cao English: Arnebia Romaji: Shiso Kanji: 紫草 Kampo...

  View full details
 • Artemisia argyi | Ai Ye | 艾葉
  Artemisia argyi | Ai Ye | 艾葉

  Artemisia argyi

  Ai Ye | 艾葉

  Ingredient: Mugwort leaf (ai ye). Mandarin: 艾葉 Pin-Yin: Ai Ye English: Artemisia Korean: 애엽 Romaji: Gaiyo Kanji: 艾葉 Kampo: No

 • Artemisia | Qing Hao | 青蒿
  Artemisia | Qing Hao | 青蒿

  Artemisia

  Qing Hao | 青蒿

  Ingredient: Wormwood herb (qing hao). Mandarin: 青蒿 Pin-Yin: Qing Hao English: Ching Hao Korean: 진피 Romaji: Seiko Kanji: 青蒿 Kampo: No

 • Asparagus Tube | Tian Men Dong | 天門冬
  Asparagus Tube | Tian Men Dong | 天門冬

  Asparagus Tube

  Tian Men Dong | 天門冬

  Ingredient: Chinese asparagus root (tian men dong). Mandarin: 天門冬 Pin-Yin: Tian Men Dong English: Asparagus Korean: 도인 Romaji: Tenmondo Kanji: 天...

  View full details