Skip to content

An Zhong San

Cardamon & Fennel Formula Granules | 安中散
Practitioners: Please LOGIN to view wholesale price.
SKU 196

Ingredients: Radix Glycyrrhizae (gan cao), Rhizoma Corydalis (yan hu suo), Rhizoma Alpiniae officinarum (liang jiang), Rhizoma Zingiberis (gan jiang), Fructus Foeniculi (hui xiang), Cortex Cinnamomi (rou gui), Concha Ostreae (mu li).

Mandarin: 安中散
Pin-Yin: An Zhong San
English: Cardamon & Fennel Formula
Romaji: Anchu San
Kanji: 安中散
Kampo: Yes
Source:

  • Formulas of the People’s Welfare Pharmacy (Tai Ping Hui Min He Ji Ju Fang, 1078)

How it works:

  • Brings warmth to the middle warmer
  • Dispels cold
  • Regulates the flow of qi
  • Reduces pain

Clinical Applications:

  • Deficient cold of the middle warmer
  • White and moist tongue coating

This formula was first published about 1000 years ago in the “Formulas of the People’s Welfare Pharmacy.” An Zhong San treats deficient cold of the middle warmer by warming the middle warmer, dispelling cold, regulating the flow of qi, and reducing pain.

English Name

Pin-Yin Name

Corydalis

Yan Hu Suo

Cinnamon Twig

Gui Zhi

Fennel

Xiao Hui Xiang

Cardamon

Suo Sha

Oyster Shell

Mu Li

Galanga

Liang Jiang

Fried Licorice

Chao Gan Cao

 

Main Ingredient(s):

In this formula, Fennel warms the middle warmer and reduces pain. Cardamon is used to bring warmth to the middle warmer and encourages the flow of qi.

 

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal $0.00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods