Skip to content

Shang Zhong Xia Tong Yong Tong Feng Wan (Bian Fang)

Cinnamon & Angelica Formula Capsules | 上中下通用痛風丸 (變方)
Practitioners: Please LOGIN to view wholesale price.
SKU 221MB

Ingredients: Cinnamon twig (gui zhi), Coix seed (yi yi ren), Chin-chiu (qin jiao), Notopterygium root (qiang huo), Cnidium root (chuan xiong), Persica kernel (tao ren), Carthamus flower (hong hua), Fragrant Angelica (bai zhi), Scabrous gentiana root(long dan), Phellodendron bark (huang bo), Japanese arisaema root (tian nan xing), Shen-chu (shen qu), Southern tsangshu root (cang zhu).

Mandarin: 上中下通用痛風丸 (變方)
Pin-Yin: Shang Zhong Xia Tong Yong Tong Feng Wan (Bian Fang)
English: Cinnamon & Angelica Formula
Romaji: Jochuge Tsuyo Tsufu Gan
Kanji: 上中下通用痛風丸
Kampo: No

 

Source:

  • Collected Interpretations of Medical Prescriptions (Yi Fang Ji Jie, 1682)

How it works:

  • Drains heat
  • Counteracts dampness
  • Stimulates the blood
  • Extinguishes wind

Clinical Applications:

  • Wind disorders
  • Stagnation of blood associated with wind-damp-heat

Shang Zhong Xia Tong Yong Tong Feng Wan is used to treat wind disorders and stagnation of blood associated with wind-damp-heat by draining heat, counteracting dampness, stimulating the blood, and extinguishing wind.

English Name

Pin-Yin Name

Cinnamon Twig

Gui Zhi

Coix Seed

Yi Yi Ren

Chin Chiu

Qin Jiao

Notopterygium Root

Qiang Huo

Ligusticum

Chuan Xiong

Persica Kernel

Tao Ren

Carthamus Flower

Hong Hua

Dahurican Angelica Root

Bai Zhi

Gentiana Root

Long Dan

Phellodendron

Huang Bo

Arisaema root

Tian Nan Xing

Massa Fermentata

Shen Qu

Black Atractylodes

Cang Zhu

 

Main Ingredient(s):

In this formula, Cinnamon releases the exterior, supports and unblocks yang, modifies the ying and wei, and brings warmth to the channels. Fragrant Angelica is used to extinguish wind and counteract dampness.

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal $0.00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods