Skip to content

Hoelen & Cuscuta Formula Granules

Fu Tu Dan | 茯菟丹
Practitioners: Please Login to view price.
SKU 388

Ingredients: Semen Cuscutae (tu si zi), Fructus Schisandrae chinensis (wu wei zi), Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Poria (fu ling), Semen Nelumbinis (shi lian zi).

Mandarin: 茯菟丹
Pin-Yin: Fu Tu Dan
English: Hoelen & Cuscuta Formula
Romaji: Bukuto Tan
Kanji: 茯菟丹
Kampo: No

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal $0.00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods

Empty
Header
discount_ninja.drawer_cart.banner.announcement1_html Announcement 2 Announcement 3 Announcement 4 Announcement 5

[[PROGRESSBARBODY]]