Skip to content

Lotus Seed Combination Capsules

Qing Xin Lian Zi Yin | 清心蓮子飲
Practitioners: Please Login to view price.
SKU 448B

Ingredients: Semen Nelumbinis (shi lian rou), Poria (fu ling), Radix Astragali (huang qi), Radix Ginseng (ren shen), Radix Ophiopogonis (mai men dong), Cortex Lycii (di gu pi), Radix Scutellariae (huang qin), Radix Glycyrrhizae praeparata cum melle (zhi gan cao), Semen Plantaginis (che cian zi).

Mandarin: 清心蓮子飲
Pin-Yin: Qing Xin Lian Zi Yin
English: Lotus Seed Combination
Romaji: Sei Shin Ren Shi In
Kanji: 清心蓮子飲
Kampo: Yes

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal $0.00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods

Empty
Header
discount_ninja.drawer_cart.banner.announcement1_html Announcement 2 Announcement 3 Announcement 4 Announcement 5

[[PROGRESSBARBODY]]