Skip to content
Limited time offer: Buy 1 Get one 50% OFF - Herbal Waves Natural Jelly Drink
Limited time offer: Buy 1 Get one 50% OFF - Herbal Waves Natural Jelly Drink

Huan Shao Dan

Lycium Formula Capsules | 還少丹
Practitioners: Please LOGIN to view wholesale price.
SKU 470B

Ingredients: Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Radix Achyranthis bidentatae (huai niu xi), Poria (fu ling), Fructus Corni (shan zhu yu), Fructus Broussonetiae (chu shi), Cortex Eucommiae (du zhong), Fructus Schisandrae chinensis (wu wei zi), Radix Morindae officinalis (ba ji tian), Herba Cistanches tubulosae (rou cong rong), Radix Polygalae (yuan zhi), Fructus Foeniculi (xiao hui xiang), Rhizoma Acori tatarinowii (shi chang pu), Radix Rehmanniae praeparata (shu di hiang), Fructus Lycii (gou qi zi), Fructus Jujubae (da zao).

Mandarin: 還少丹
Pin-Yin: Huan Shao Dan
English: Lycium Formula
Korean: 괴화산
Romaji: Kan Sho Tan
Kanji: 還少丹
Kampo: No


Source:

  • Prescriptions for Universal Benefit (Pu Ji Fang, 1390)

How it works:

  • Tonifies the blood and essence
  • Strengthens the kidneys, liver, spleen, and heat
  • Augments qi

Clinical Applications:

  • Consumption disorders marked by fatigue
  • Jing and blood deficiency
  • Kidney, heart, and spleen deficiency

Huan Shao Dan is an herbal formula first published in Ming dynasty’s “Prescriptions for Universal Benefit” by Li Di to help treat consumption disorders marked by fatigue by tonifying the blood and strengthening the kidneys, liver, spleen, and heat.

English Name

Pin-Yin Name

Cooked Rehmannia

Shu Di Huang

Cornus

Shan Zhu Yu

Dioscorea

Shan Yao

Eucommia

Du Zhong

Polygala

Yuan Zhi

Morinda

Ba Ji Tian

Cistanche

Rou Cong Rong

Lycium

Gou Qi Zi

Achyranthes

Niu Xi

Broussonetia

Chu Shi Zi

Schizandra

Wu Wei Zi

Acorus

Shi Chang Pu

Hoelen

Fu Ling

Fennel

Xiao Hui Xiang

Jujube

Da Zao

 

Main Ingredient(s):

In this formula, Lycium Nourishes the liver yin and kidney yin while also strengthens the essence.

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal $0.00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods