Skip to content
Find a Practitioner near you!
Find a Practitioner near you!

Magnolia Flower & Gypsum Formula Capsules

Xin Yi Qing Fei Tang | 辛夷清肺湯
Practitioners: Please LOGIN to view wholesale price.
SKU 490B

Ingredients: Radix Scutellariae (huang qin), Fructus Gardeniae (shan zhi zi), Radix Ophiopogonis (mai men dong), Bulbus Lilii (bai he), Gypsum Fibrosum (shi gao), Rhizoma Anemarrhenae (zhi mu), Folium Eriobotryae (pi pa ye), Flos Magnoliae (xin yi), Radix Glycyrrhizae (gan cao), Rhizoma Cimicifugae (sheng ma).

Mandarin: 辛夷清肺湯
Pin-Yin: Xin Yi Qing Fei Tang
English: Magnolia Flower & Gypsum Formula
Romaji: Shini Seihai To
Kanji: 辛夷清肺湯
Kampo: No

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal $0.00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods