Skip to content

Du Huo Ji Sheng Tang (Bian Fang)

Tu-huo & Loranthus Combination Granules | 獨活寄生湯 (變方)
Practitioners: Please LOGIN to view wholesale price.
SKU 874M

Ingredients: Pubescent angelica root (du huo), Loranthus twig & leaf (sang ji sheng), Eucommia stem bark (du zhong), Achyranthes foot (niu xi), Large-leaf gentiana root (qin jiao), Cassia bark (rou gui), Siler root (fang feng), Sichuan lovage rhizome (chuan xiong), Dong quai root (dang gui), Poria sclerotuim (fu ling), Asian ginseng root (ren shen), Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Sichuan aconite cured lateral root (pao fu zi), Chinese licorice root & rhizome (gan cao), Chinese peony root without bark (bai shao).


Mandarin: 獨活寄生湯 (變方)
Pin-Yin: Du Huo Ji Sheng Tang (Bian Fang)
English: Tu-huo & Loranthus Combination
Romaji: Dokkatsu Kisei To
Kanji: 独活寄生湯
Kampo: No

 

Source:

  • Important Formulas Worth a Thousand Gold Pieces (Qian Jin Yao Fang)

How it works:

  • Dispels wind-dampness
  • Tonifies qi and blood
  • Strengthens the liver and kidney

Clinical Applications:

  • Chronic wind-damp-cold bi obstruction
  • Liver and kidney deficiency
  • Qi and blood deficiency
  • Aversion to cold
  • Pale tongue with white coating

 

Du Huo Ji Sheng Tang is a warming herbal formula from ancient times used to treat wind-cold-damp bi pain with weakness or deficiency by dispelling wind-dampness, tonifying qi and blood, and strengthening the liver and kidneys.

English Name

Pin-Yin Name

Pubescent Angelica Root

Du Huo

Taxilli

Sang Ji Sheng

Eucommia Bark

Du Zhong

Cyathaulae Root

Chuan Niu Xi

Asarum

Xi Xin

Chin Chiu

Qin Jiao

Hoelen

Fu Ling

Cinnamon Bark

Rou Gui

Saposhnikovia

Fang Feng

Ligusticum

Chuan Xiong

Ginseng

Hong Shen

Licorice

Gan Cao

Angelica Root

Dang Gui

White Peony

Bai Shao

Raw Rehmannia

Sheng Di Huang

 

Main Ingredient(s):

In this formula, Pubescent Angelica Root disperses wind-cold-dampness from lower Jiao while,  Taxilli expels wind-dampness, tonifies liver and kidney yin, and nourishes the blood.

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal $0.00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods