Skip to content

TCM

 • Ai Ye | Artemisia argyi | 艾葉 Default Title

  Ai Ye

  Artemisia argyi | 艾葉

  Ingredient: Mugwort leaf (ai ye). Mandarin: 艾葉 Pin-Yin: Ai Ye English: Artemisia Korean: 애엽 Romaji: Gaiyo Kanji: 艾葉 Kampo: No

 • An Tai Yin | Tang-kuei & Cuscuta Combination Capsules | 安胎飲 Default Title

  An Tai Yin

  Tang-kuei & Cuscuta Combination Capsules | 安胎飲

  Ingredients: Tang-kuei root (dang gui), Cnidium root (chuan xiong), White peony root (bai shao), Magnolia bark (hou pu), Chih-ko fruit (zhi ke), Fr...

  View full details
 • An Tai Yin | Tang-kuei & Cuscuta Combination Granules | 安胎飲 Default Title

  An Tai Yin

  Tang-kuei & Cuscuta Combination Granules | 安胎飲

  Ingredients: Tang-kuei root (dang gui), Cnidium root (chuan xiong), White peony root (bai shao), Magnolia bark (hou pu), Chih-ko fruit (zhi ke), Fr...

  View full details
 • An Zhong San | Fennel & Galanga Formula Capsules | 安中散 Default Title

  An Zhong San

  Fennel & Galanga Formula Capsules | 安中散

  Same Formula - Updated US common name Ingredients: Radix Glycyrrhizae (gan cao), Rhizoma Corydalis (yan hu suo), Rhizoma Alpiniae officinarum (lian...

  View full details
 • An Zhong San | Fennel & Galanga Formula Granules | 安中散 Default Title

  An Zhong San

  Fennel & Galanga Formula Granules | 安中散

  Same Formula - Updated US common name Ingredients: Radix Glycyrrhizae (gan cao), Rhizoma Corydalis (yan hu suo), Rhizoma Alpiniae officinarum (lian...

  View full details
 • Ba Wei Dai Xia Fang (Bian Fang) | Tang-kuei Eight Herb Formula Capsules | 八味帶下方 (變方) Default Title

  Ba Wei Dai Xia Fang (Bian Fang)

  Tang-kuei Eight Herb Formula Capsules | 八味帶下方 (變方)

  Ingredients: Smilax root (tu fu ling), Japanese honeysuckle flower (jin yin hua), Tang-kuei root (dang gui), Cnidium root (chuan xiong), Hoelen fun...

  View full details
 • Ba Wei Di Huang Wan | Rehmannia Eight Formula Capsules | 八味地黃丸 Default Title

  Ba Wei Di Huang Wan

  Rehmannia Eight Formula Capsules | 八味地黃丸

  Ingredients: Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Fructus Corni (shan zhu yu), Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Poria (fu ling), Cortex Moutan...

  View full details
 • Ba Wei Di Huang Wan | Rehmannia Eight Formula Granules | 八味地黃丸 Default Title

  Ba Wei Di Huang Wan

  Rehmannia Eight Formula Granules | 八味地黃丸

  Ingredients: Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Fructus Corni (shan zhu yu), Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Poria (fu ling), Cortex Moutan...

  View full details
 • Ba Wei Di Huang Wan | Rehmannia Eight Formula Tablets | 八味地黃丸 Default Title

  Ba Wei Di Huang Wan

  Rehmannia Eight Formula Tablets | 八味地黃丸

  Ingredients: Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Fructus Corni (shan zhu yu), Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Poria (fu ling), Cortex Moutan...

  View full details
 • Ba Zhen Tang | Tang-kuei & Ginseng Eight Combination Capsules | 八珍湯 Default Title

  Ba Zhen Tang

  Tang-kuei & Ginseng Eight Combination Capsules | 八珍湯

  Ingredients: Radix Angelicae sinensis (dang gui), Rhizoma Chuanxiong (chuan xiong), Radix Paeoniae alba (bai shao), Radix Rehmanniae praeparata (sh...

  View full details
 • Ba Zhen Tang | Tang-kuei & Ginseng Eight Combination Granules | 八珍湯 Default Title

  Ba Zhen Tang

  Tang-kuei & Ginseng Eight Combination Granules | 八珍湯

  Ingredients: Radix Angelicae sinensis (dang gui), Rhizoma Chuanxiong (chuan xiong), Radix Paeoniae alba (bai shao), Radix Rehmanniae praeparata (sh...

  View full details
 • Ba Zhen Tang | Tang-kuei & Ginseng Eight Combination Tablets | 八珍湯 Default Title
  Sold out

  Ba Zhen Tang

  Tang-kuei & Ginseng Eight Combination Tablets | 八珍湯

  Ingredients: Radix Angelicae sinensis (dang gui), Rhizoma Chuanxiong (chuan xiong), Radix Paeoniae alba (bai shao), Radix Rehmanniae praeparata (sh...

  View full details
 • Ba Zheng San (Bian Fang) | Dianthus Formula Capsules | 八正散 (變方) Default Title

  Ba Zheng San (Bian Fang)

  Dianthus Formula Capsules | 八正散 (變方)

  Ingredients: Dianthus herb (qu mai), Talc (hua shi), Desmodium (jin qian cao), Polygonum herb (bian xu), Plantago seed (che qian zi), Juncus pith (...

  View full details
 • Ba Zheng San (Bian Fang) | Dianthus Formula Granules | 八正散 (變方) Default Title

  Ba Zheng San (Bian Fang)

  Dianthus Formula Granules | 八正散 (變方)

  Ingredients: Dianthus herb (qu mai), Talc (hua shi), Desmodium (jin qian cao), Polygonum herb (bian xu), Plantago seed (che qian zi), Juncus pith (...

  View full details
 • Bai Bian Dou | Dolichos | 白扁豆 Default Title

  Bai Bian Dou

  Dolichos | 白扁豆

  Ingredient: Dolichos seed (bai bian dou) (Dolichos lablab). Mandarin: 白扁豆 Pin-Yin: Bai Bian Dou English: Dolichos Korean: 백편두 Romaji: Byakuhenzu...

  View full details
 • Bai Dou Kou | Cardamon/Cluster | 白豆蔻 Default Title

  Bai Dou Kou

  Cardamon/Cluster | 白豆蔻

  Ingredient: Cluster fruit (bai dou kou) (Amomum cardamomum) Mandarin: 白豆蔻 Pin-Yin: Bai Dou Kou English: Cluster Korean: 두구 Romaji: Byakuzuku Ka...

  View full details
 • Bai Guo | Ginkgo | 白果 Default Title
  Sold out

  Bai Guo

  Ginkgo | 白果

  Ingredient: Ginkgo seed (yin xing). Mandarin: 白果 Pin-Yin: Bai Guo English: Ginkgo Korean: 백과 Romaji: Hakuka Kanji: 白果 Kampo: No  

 • Bai He Gu Jin Tang | Lily Combination Capsules | 百合固金湯 Default Title

  Bai He Gu Jin Tang

  Lily Combination Capsules | 百合固金湯

  Ingredients: Brown lily bulb (bai he), Ophiopogon root (mai men dong), Cooked rehmannia root (Shu di huang), White peony root (bai shao), Scrophula...

  View full details
 • Bai He Gu Jin Tang | Lily Combination Granules | 百合固金湯 Default Title

  Bai He Gu Jin Tang

  Lily Combination Granules | 百合固金湯

  Ingredients: Brown lily bulb (bai he), Ophiopogon root (mai men dong), Cooked rehmannia root (Shu di huang), White peony root (bai shao), Scrophula...

  View full details
 • Bai Hu Jia Ren Shen Tang | Ginseng & Gypsum Combination Capsules | 白虎加人參湯 Default Title

  Bai Hu Jia Ren Shen Tang

  Ginseng & Gypsum Combination Capsules | 白虎加人參湯

  Ingredients: Gypsum (shi gao), Oryza seed (jing mi), Anemarrhena root (zhi mu), Oriental ginseng root (ren sheng), Chinese licorice root (zhi gan c...

  View full details
 • Bai Hu Jia Ren Shen Tang | Ginseng & Gypsum Combination Granules | 白虎加人參湯 Default Title

  Bai Hu Jia Ren Shen Tang

  Ginseng & Gypsum Combination Granules | 白虎加人參湯

  Ingredients: Gypsum (shi gao), Oryza seed (jing mi), Anemarrhena root (zhi mu), Oriental ginseng root (ren sheng), Chinese licorice root (zhi gan c...

  View full details
 • Bai Hu Tang | Gypsum Combination Capsules | 白虎湯 Default Title

  Bai Hu Tang

  Gypsum Combination Capsules | 白虎湯

  Ingredients: Gypsum (shi gao), Oryza seed (jing mi), Anemarrhena root (zhi mu), Chinese licorice root (zhi gan cao). Mandarin: 白虎湯Pin-Yin: Bai H...

  View full details
 • Bai Hu Tang | Gypsum Combination Granules | 白虎湯 Default Title

  Bai Hu Tang

  Gypsum Combination Granules | 白虎湯

  Ingredients: Gypsum (shi gao), Oryza seed (jing mi), Anemarrhena root (zhi mu), Chinese licorice root (zhi gan cao). Mandarin: 白虎湯Pin-Yin: Bai H...

  View full details
 • Bai Jie Zi | Brassica | 白芥子 Default Title

  Bai Jie Zi

  Brassica | 白芥子

  Mandarin: 白芥子 Pin-Yin: Bai Jie Zi English: Brassica Romaji: Hakugaishi Kanji: 白芥子 Kampo: No  

 • Bai Mao Gen | Imperata | 白茅根 Default Title

  Bai Mao Gen

  Imperata | 白茅根

  Ingredients: Imperata root (bai mao gen) (Imperata cylindrica). Mandarin: 白茅根 Pin-Yin: Bai Mao Gen English: Imperata Korean: 백모근 Romaji: Baykubo...

  View full details
 • Bai Tou Weng Tang | Anemone Combination Capsules | 白頭翁湯 Default Title

  Bai Tou Weng Tang

  Anemone Combination Capsules | 白頭翁湯

  Ingredients: Coptis root (huang lian), Phellodendron bark (huang bo), Fraxinus (qin pi), Anemome root (bai tou weng). Mandarin: 白頭翁湯Pin-Yin: Bai...

  View full details
 • Bai Tou Weng Tang | Anemone Combination Granules | 白頭翁湯 Default Title

  Bai Tou Weng Tang

  Anemone Combination Granules | 白頭翁湯

  Ingredients: Coptis root (huang lian), Phellodendron bark (huang bo), Fraxinus (qin pi), Anemome root (bai tou weng). Mandarin: 白頭翁湯Pin-Yin: Bai...

  View full details
 • Bai Tou Weng | Pulsatilla | 白頭翁 Default Title

  Bai Tou Weng

  Pulsatilla | 白頭翁

  Ingredient: Anemome root (bai tou weng). Mandarin: 白頭翁 Pin-Yin: Bai Tou Weng English: Pulsatilla Korean: 백두옹 Romaji: Byakutoō Kanji: 白頭翁 Kampo: ...

  View full details
 • Bai Xian Pi | Dictamnus | 白鮮皮 Default Title

  Bai Xian Pi

  Dictamnus | 白鮮皮

  Ingredient: Dictamni radicis cortex (bai xian pi). Mandarin: 白鮮皮 Pin-Yin: Bai Xian Pi English: Dictamnus Root Romaji: Byakusenpi Kanji: 白鮮皮 Kamp...

  View full details
 • Bai Zhi | Dahurican Angelica Root 白芷 | 白芷 Default Title

  Bai Zhi

  Dahurican Angelica Root | 白芷

  Ingredient: Fragrant Angelica (bai zhi). Mandarin: 白芷 Pin-Yin: Bai Zhi English: Angelica Korean: 백지 Romaji: Byakushi Kanji: 白芷 Kampo: No    

 • Bai Zhu | Atractylodes (White) | 白朮 Default Title

  Bai Zhu

  Atractylodes (White) | 白朮

  Ingredient: Bai-zhu atractylodes rhizome (bai zhu). Mandarin: 白朮 Pin-Yin: Bai Zhu English: White Atractylodes Korean: 백출 Romaji: Byakujutsu Kan...

  View full details
 • Bai Zi Ren | Biota Seed/Platycladus Seed | 柏子仁 Default Title

  Bai Zi Ren

  Biota Seed/Platycladus Seed | 柏子仁

  Ingredient: Biota seed (bai zi ren) (Biotae orientalis semen). Mandarin: 柏子仁 Pin-Yin: Bai Zi Ren English: Platycladus Korean: 백자인 Romaji: Hakush...

  View full details
 • Ban Lan Gen | Isatis Root | 板藍根 Default Title

  Ban Lan Gen

  Isatis Root | 板藍根

  Ingredients: Isatis root (ban lan gen) (Isatis tinctoria). Mandarin: 板藍根 Pin-Yin: Ban Lan Gen English: Isatis Root Korean: 판남근 Romaji: Banrankon...

  View full details
 • Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang | Pinellia & Gastrodia Combination Capsules | 半夏白朮天麻湯 Default Title

  Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang

  Pinellia & Gastrodia Combination Capsules | 半夏白朮天麻湯

  Ingredients: Bai-zhu atractylodes rhizome (bai zhu), Pinellia rhizome (ban xia),Gastrodia rhizome (tian ma), Cang-zhu atractylodes rhizome (cang zh...

  View full details
 • Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang | Pinellia & Gastrodia Combination Granules | 半夏白朮天麻湯 Default Title

  Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang

  Pinellia & Gastrodia Combination Granules | 半夏白朮天麻湯

  Ingredients: Bai-zhu atractylodes rhizome (bai zhu), Pinellia rhizome (ban xia),Gastrodia rhizome (tian ma), Cang-zhu atractylodes rhizome (cang zh...

  View full details
 • Ban Xia Hou Pu Tang | Pinellia & Magnolia Combination Capsules | 半夏厚朴湯 Default Title

  Ban Xia Hou Pu Tang

  Pinellia & Magnolia Combination Capsules | 半夏厚朴湯

  Ingredients: Pinellia rhizome (ban xia),Poria sclerotium (fu ling), Ginger rhizome (fresh) (sheng jiang), Magnolia bark (hou po), Perilla leaf (zi ...

  View full details
 • Ban Xia Hou Pu Tang | Pinellia & Magnolia Combination Granules | 半夏厚朴湯 Default Title

  Ban Xia Hou Pu Tang

  Pinellia & Magnolia Combination Granules | 半夏厚朴湯

  Ingredients: Pinellia rhizome (ban xia),Poria sclerotium (fu ling), Ginger rhizome (fresh) (sheng jiang), Magnolia bark (hou po), Perilla leaf (zi ...

  View full details
 • Ban Xia Liu Jun Zi Tang | Pinellia & Ginseng Six Combination Capsules | 半夏六君子湯 Default Title

  Ban Xia Liu Jun Zi Tang

  Pinellia & Ginseng Six Combination Capsules | 半夏六君子湯

  Ingredients: Scute root (huang-qin), Coptis root (huang-lian), Pinellia root (ban-xia), Dry Ginger root (gan-jiang), Atractylodes root (bai-zhu), H...

  View full details
 • Ban Xia Xie Xin Tang | Pinellia Fruit Combination Capsules | 半夏瀉心湯 Default Title

  Ban Xia Xie Xin Tang

  Pinellia Fruit Combination Capsules | 半夏瀉心湯

  Ingredients: Pinelliae praeparatum root (zhi ban xia), Scute root (huang qin), Dry ginger root (gan jiang), Oriental ginseng root (ren shen), Chine...

  View full details
 • Ban Xia Xie Xin Tang | Pinellia Fruit Combination Granules | 半夏瀉心湯 Default Title

  Ban Xia Xie Xin Tang

  Pinellia Fruit Combination Granules | 半夏瀉心湯

  Ingredients: Pinelliae praeparatum root (zhi ban xia), Scute root (huang qin), Dry ginger root (gan jiang), Oriental ginseng root (ren shen), Chine...

  View full details
 • Bao He Wan | Citrus & Crataegus Formula Capsules | 保和丸 Default Title

  Bao He Wan

  Citrus & Crataegus Formula Capsules | 保和丸

  Ingredients: Chinese hawthorn fruit (shan zha), Shen-chu fermented mass (shen qu), Pinellia root (zhi ban xia), Raphanus seed (lai fu zi),Hoelen fu...

  View full details
 • Bao He Wan | Citrus & Crataegus Formula Granules | 保和丸 Default Title

  Bao He Wan

  Citrus & Crataegus Formula Granules | 保和丸

  Ingredients: Chinese hawthorn fruit (shan zha), Shen-chu fermented mass (shen qu), Pinellia root (zhi ban xia), Raphanus seed (lai fu zi),Hoelen fu...

  View full details
 • Bei Mu Gua Lou San | Fritillaria & Trichosanthes Formula Capsules | 貝母瓜蔞散 Default Title

  Bei Mu Gua Lou San

  Fritillaria & Trichosanthes Formula Capsules | 貝母瓜蔞散

  Ingredients: Fritillaria, sichuan bulb (chuan bei mu), Trichosanthes fruit (gua lou), Trichosanthe root (tian hua fen), Hoelen fungus (fu ling), Or...

  View full details
 • Bei Mu Gua Lou San | Fritillaria & Trichosanthes Formula Granules | 貝母瓜蔞散 Default Title

  Bei Mu Gua Lou San

  Fritillaria & Trichosanthes Formula Granules | 貝母瓜蔞散

  Ingredients: Fritillaria, sichuan bulb (chuan bei mu), Trichosanthes fruit (gua lou), Trichosanthe root (tian hua fen), Hoelen fungus (fu ling), Or...

  View full details
 • Bei Sha Shen | Glehnia Root | 北沙參 Default Title

  Bei Sha Shen

  Glehnia Root | 北沙參

  Ingredient: Glenia root (bei sha shen). Mandarin: 北沙參 Pin-Yin: Bei Sha Shen English: Glehnia Root Korean: 북사삼 Romaji: Hamabofu Kanji: 浜防風 Kampo:...

  View full details
 • Bi Xie Fen Qing Yin | Tokoro Combination Capsules | 萆薢分清飲 Default Title

  Bi Xie Fen Qing Yin

  Tokoro Combination Capsules | 萆薢分清飲

  Ingredients: Fructus Alpiniae oxyphyllae (yi zhi ren) Rhizoma Dioscoreae hypoglaucae (bi xie) Rhizoma Acori tatarinowii (shi chang pu), Radix Lin...

  View full details
 • Bi Xie Fen Qing Yin | Tokoro Combination Granules | 萆薢分清飲 Default Title

  Bi Xie Fen Qing Yin

  Tokoro Combination Granules | 萆薢分清飲

  Ingredients: Fructus Alpiniae oxyphyllae (yi zhi ren) Rhizoma Dioscoreae hypoglaucae (bi xie) Rhizoma Acori tatarinowii (shi chang pu), Radix Linde...

  View full details
 • Bing Lang | Areca Seed | 檳榔 Default Title

  Bing Lang

  Areca Seed | 檳榔

  Ingredient: Areca seed (bing lang zi) (Arecae catechu semen). Mandarin: 檳榔 Pin-Yin: Bing Lang English: Areca Seed Romaji: Binroji Kanji: 檳榔子 Kam...

  View full details