Skip to content

TCM

 • Ai Ye | Artemisia argyi | 艾葉

  Ai Ye

  Artemisia argyi | 艾葉

  Ingredient: Mugwort leaf (ai ye). Mandarin: 艾葉 Pin-Yin: Ai Ye English: Artemisia Korean: 애엽 Romaji: Gaiyo Kanji: 艾葉 Kampo: No Pharmaceutical...

  View full details
 • An Tai Yin | Tang-kuei & Cuscuta Combination Capsules | 安胎飲

  An Tai Yin

  Tang-kuei & Cuscuta Combination Capsules | 安胎飲

  Ingredients: Tang-kuei root (dang gui), Cnidium root (chuan xiong), White peony root (bai shao), Magnolia bark (hou pu), Chih-ko fruit (zhi ke), Fr...

  View full details
 • An Tai Yin | Tang-kuei & Cuscuta Combination Granules | 安胎飲

  An Tai Yin

  Tang-kuei & Cuscuta Combination Granules | 安胎飲

  Ingredients: Tang-kuei root (dang gui), Cnidium root (chuan xiong), White peony root (bai shao), Magnolia bark (hou pu), Chih-ko fruit (zhi ke), Fr...

  View full details
 • An Zhong San | Cardamon & Fennel Formula Capsules | 安中散

  An Zhong San

  Cardamon & Fennel Formula Capsules | 安中散

  Ingredients: Radix Glycyrrhizae (gan cao), Rhizoma Corydalis (yan hu suo), Rhizoma Alpiniae officinarum (liang jiang), Rhizoma Zingiberis (gan jian...

  View full details
 • An Zhong San | Cardamon & Fennel Formula Granules | 安中散

  An Zhong San

  Cardamon & Fennel Formula Granules | 安中散

  Ingredients: Radix Glycyrrhizae (gan cao), Rhizoma Corydalis (yan hu suo), Rhizoma Alpiniae officinarum (liang jiang), Rhizoma Zingiberis (gan jian...

  View full details
 • Ba Wei Dai Xia Fang (Bian Fang) | Tang-kuei Eight Herb Formula Capsules | 八味帶下方 (變方)

  Ba Wei Dai Xia Fang (Bian Fang)

  Tang-kuei Eight Herb Formula Capsules | 八味帶下方 (變方)

  Ingredients: Smilax root (tu fu ling), Japanese honeysuckle flower (jin yin hua), Tang-kuei root (dang gui), Cnidium root (chuan xiong), Hoelen fun...

  View full details
 • Ba Wei Di Huang Wan | Rehmannia Eight Formula Capsules | 八味地黃丸

  Ba Wei Di Huang Wan

  Rehmannia Eight Formula Capsules | 八味地黃丸

  Ingredients: Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Fructus Corni (shan zhu yu), Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Poria (fu ling), Cortex Moutan...

  View full details
 • Ba Wei Di Huang Wan | Rehmannia Eight Formula Granules | 八味地黃丸

  Ba Wei Di Huang Wan

  Rehmannia Eight Formula Granules | 八味地黃丸

  Ingredients: Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Fructus Corni (shan zhu yu), Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Poria (fu ling), Cortex Moutan...

  View full details
 • Ba Wei Di Huang Wan | Rehmannia Eight Formula Tablets | 八味地黃丸
  Sold out

  Ba Wei Di Huang Wan

  Rehmannia Eight Formula Tablets | 八味地黃丸

  Ingredients: Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Fructus Corni (shan zhu yu), Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Poria (fu ling), Cortex Moutan...

  View full details
 • Ba Zhen Tang | Tang-kuei & Ginseng Eight Combination Capsules | 八珍湯

  Ba Zhen Tang

  Tang-kuei & Ginseng Eight Combination Capsules | 八珍湯

  Ingredients: Radix Angelicae sinensis (dang gui), Rhizoma Chuanxiong (chuan xiong), Radix Paeoniae alba (bai shao), Radix Rehmanniae praeparata (sh...

  View full details
 • Ba Zhen Tang | Tang-kuei & Ginseng Eight Combination Granules | 八珍湯
  Sold out

  Ba Zhen Tang

  Tang-kuei & Ginseng Eight Combination Granules | 八珍湯

  Ingredients: Radix Angelicae sinensis (dang gui), Rhizoma Chuanxiong (chuan xiong), Radix Paeoniae alba (bai shao), Radix Rehmanniae praeparata (sh...

  View full details
 • Ba Zhen Tang | Tang-kuei & Ginseng Eight Combination Tablets | 八珍湯

  Ba Zhen Tang

  Tang-kuei & Ginseng Eight Combination Tablets | 八珍湯

  Ingredients: Radix Angelicae sinensis (dang gui), Rhizoma Chuanxiong (chuan xiong), Radix Paeoniae alba (bai shao), Radix Rehmanniae praeparata (sh...

  View full details
 • Ba Zheng San (Bian Fang) | Dianthus Formula Capsules | 八正散 (變方)

  Ba Zheng San (Bian Fang)

  Dianthus Formula Capsules | 八正散 (變方)

  Ingredients: Dianthus herb (qu mai), Talc (hua shi), Desmodium (jin qian cao), Polygonum herb (bian xu), Plantago seed (che qian zi), Juncus pith (...

  View full details
 • Ba Zheng San (Bian Fang) | Dianthus Formula Granules | 八正散 (變方)

  Ba Zheng San (Bian Fang)

  Dianthus Formula Granules | 八正散 (變方)

  Ingredients: Dianthus herb (qu mai), Talc (hua shi), Desmodium (jin qian cao), Polygonum herb (bian xu), Plantago seed (che qian zi), Juncus pith (...

  View full details
 • Bai Bian Dou | Dolichos | 白扁豆
  Bai Bian Dou | Dolichos | 白扁豆

  Bai Bian Dou

  Dolichos | 白扁豆

  Ingredient: Dolichos seed (bai bian dou) (Dolichos lablab). Mandarin: 白扁豆 Pin-Yin: Bai Bian Dou English: Dolichos Korean: 백편두 Romaji: Byakuhenzu...

  View full details
 • Bai Dou Kou | Cardamon/Cluster | 白豆蔻
  Bai Dou Kou | Cardamon/Cluster | 白豆蔻

  Bai Dou Kou

  Cardamon/Cluster | 白豆蔻

  Ingredient: Cluster fruit (bai dou kou) (Amomum cardamomum) Mandarin: 白豆蔻 Pin-Yin: Bai Dou Kou English: Cluster Korean: 두구 Romaji: Byakuzuku Ka...

  View full details
 • Bai Guo | Ginkgo | 白果
  Bai Guo | Ginkgo | 白果
  Sold out

  Bai Guo

  Ginkgo | 白果

  Ingredient: Ginkgo seed (yin xing). Mandarin: 白果 Pin-Yin: Bai Guo English: Ginkgo Korean: 백과 Romaji: Hakuka Kanji: 白果 Kampo: No   Pharmaceuti...

  View full details
 • Bai He Gu Jin Tang | Lily Combination Capsules | 百合固金湯

  Bai He Gu Jin Tang

  Lily Combination Capsules | 百合固金湯

  Ingredients: Brown lily bulb (bai he), Ophiopogon root (mai men dong), Cooked rehmannia root (Shu di huang), White peony root (bai shao), Scrophula...

  View full details
 • Bai He Gu Jin Tang | Lily Combination Granules | 百合固金湯

  Bai He Gu Jin Tang

  Lily Combination Granules | 百合固金湯

  Ingredients: Brown lily bulb (bai he), Ophiopogon root (mai men dong), Cooked rehmannia root (Shu di huang), White peony root (bai shao), Scrophula...

  View full details
 • Bai Hu Jia Ren Shen Tang | Ginseng & Gypsum Combination Capsules | 白虎加人參湯

  Bai Hu Jia Ren Shen Tang

  Ginseng & Gypsum Combination Capsules | 白虎加人參湯

  Ingredients: Gypsum (shi gao), Oryza seed (jing mi), Anemarrhena root (zhi mu), Oriental ginseng root (ren sheng), Chinese licorice root (zhi gan c...

  View full details
 • Bai Hu Jia Ren Shen Tang | Ginseng & Gypsum Combination Granules | 白虎加人參湯

  Bai Hu Jia Ren Shen Tang

  Ginseng & Gypsum Combination Granules | 白虎加人參湯

  Ingredients: Gypsum (shi gao), Oryza seed (jing mi), Anemarrhena root (zhi mu), Oriental ginseng root (ren sheng), Chinese licorice root (zhi gan c...

  View full details
 • Bai Hu Tang | Gypsum Combination Capsules | 白虎湯

  Bai Hu Tang

  Gypsum Combination Capsules | 白虎湯

  Ingredients: Gypsum (shi gao), Oryza seed (jing mi), Anemarrhena root (zhi mu), Chinese licorice root (zhi gan cao). Mandarin: 白虎湯Pin-Yin: Bai H...

  View full details
 • Bai Hu Tang | Gypsum Combination Granules | 白虎湯

  Bai Hu Tang

  Gypsum Combination Granules | 白虎湯

  Ingredients: Gypsum (shi gao), Oryza seed (jing mi), Anemarrhena root (zhi mu), Chinese licorice root (zhi gan cao). Mandarin: 白虎湯Pin-Yin: Bai H...

  View full details
 • Bai Ji | Bletilla | 白芨
  Sold out

  Bai Ji

  Bletilla | 白芨

  Ingredient: Bletilla root (bai ji) (Bletilla striata) Mandarin: 白及 Pin-Yin: Bai Ji English: Bletilla Romaji: Byakukyu Kanji: 白及 Kampo: No   P...

  View full details
 • Bai Jie Zi | Brassica | 白芥子
  Bai Jie Zi | Brassica | 白芥子

  Bai Jie Zi

  Brassica | 白芥子

  Mandarin: 白芥子 Pin-Yin: Bai Jie Zi English: Brassica Romaji: Hakugaishi Kanji: 白芥子 Kampo: No   Pharmaceutical Name: Sinapis Semen Sources: ...

  View full details
 • Bai Mao Gen | Imperata | 白茅根

  Bai Mao Gen

  Imperata | 白茅根

  Ingredients: Imperata root (bai mao gen) (Imperata cylindrica). Mandarin: 白茅根 Pin-Yin: Bai Mao Gen English: Imperata Korean: 백모근 Romaji: Baykubo...

  View full details
 • Bai Tou Weng Tang | Anemone Combination Capsules | 白頭翁湯

  Bai Tou Weng Tang

  Anemone Combination Capsules | 白頭翁湯

  Ingredients: Coptis root (huang lian), Phellodendron bark (huang bo), Fraxinus (qin pi), Anemome root (bai tou weng). Mandarin: 白頭翁湯Pin-Yin: Bai...

  View full details
 • Bai Tou Weng Tang | Anemone Combination Granules | 白頭翁湯

  Bai Tou Weng Tang

  Anemone Combination Granules | 白頭翁湯

  Ingredients: Coptis root (huang lian), Phellodendron bark (huang bo), Fraxinus (qin pi), Anemome root (bai tou weng). Mandarin: 白頭翁湯Pin-Yin: Bai...

  View full details
 • Bai Tou Weng | Pulsatilla | 白頭翁
  Bai Tou Weng | Pulsatilla | 白頭翁

  Bai Tou Weng

  Pulsatilla | 白頭翁

  Ingredient: Anemome root (bai tou weng). Mandarin: 白頭翁 Pin-Yin: Bai Tou Weng English: Pulsatilla Korean: 백두옹 Romaji: Byakutoō Kanji: 白頭翁 Kampo: ...

  View full details
 • Bai Xian Pi | Dictamnus | 白鮮皮
  Bai Xian Pi | Dictamnus | 白鮮皮

  Bai Xian Pi

  Dictamnus | 白鮮皮

  Ingredient: Dictamni radicis cortex (bai xian pi). Mandarin: 白鮮皮 Pin-Yin: Bai Xian Pi English: Dictamnus Root Romaji: Byakusenpi Kanji: 白鮮皮 Kamp...

  View full details
 • Bai Zhi | Dahurican Angelica Root 白芷 | 白芷

  Bai Zhi

  Dahurican Angelica Root 白芷 | 白芷

  Ingredient: Fragrant Angelica (bai zhi). Mandarin: 白芷 Pin-Yin: Bai Zhi English: Angelica Korean: 백지 Romaji: Byakushi Kanji: 白芷 Kampo: No     ...

  View full details
 • Bai Zhu | Atractylodes (White) | 白朮
  Bai Zhu | Atractylodes (White) | 白朮

  Bai Zhu

  Atractylodes (White) | 白朮

  Ingredient: Bai-zhu atractylodes rhizome (bai zhu). Mandarin: 白朮 Pin-Yin: Bai Zhu English: White Atractylodes Korean: 백출 Romaji: Byakujutsu Kan...

  View full details