Skip to content

Traditional Formulas and Single Herbs

 • Jia Wei Xiao Yao San | Bupleurum & Peony Formula Capsules | 加味逍遙散

  Jia Wei Xiao Yao San

  Bupleurum & Peony Formula Capsules | 加味逍遙散

  Jia Wei Xiao Yao San is a formula that has been used to improve relaxation and mood for centuries. This formula targets deficiency in the liver blo...

  View full details
 • Bu Zhong Yi Qi Tang | Ginseng & Astragalus Combination Capsules | 補中益氣湯

  Bu Zhong Yi Qi Tang

  Ginseng & Astragalus Combination Capsules | 補中益氣湯

  Ingredients: Astragalus root (huang qi), Chinese licorice root & rhizome (zhi gan cao), Asian ginseng root (ren shen), Fresh ginger (sheng jian...

  View full details
 • Gui Zhi Fu Ling Wan | Cinnamon & Hoelen Formula Capsules | 桂枝茯苓丸

  Gui Zhi Fu Ling Wan

  Cinnamon & Hoelen Formula Capsules | 桂枝茯苓丸

  Ingredients: Cinnamon twig (gui zhi), Moutan bark (mu dan pi),Radix Paeoniae rubra (chi shao), Peach kernel (tao ren), Hoelen fungus (fu ling). ...

  View full details
 • Xiao Yao San | Tang-kuei & Bupleurum Formula Capsules | 逍遙散

  Xiao Yao San

  Tang-kuei & Bupleurum Formula Capsules | 逍遙散

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Dong quai root (dang gui),Chinese peony root without bark (bai shao), Bai-zhu atractylodes rhizome (bai zhu)...

  View full details
 • Liu Wei Di Huang Wan | Rehmannia Six Formula Capsules | 六味地黃丸
  Sold out

  Liu Wei Di Huang Wan

  Rehmannia Six Formula Capsules | 六味地黃丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Chinese yam rhizome (shan yao), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Asian wat...

  View full details
 • Gui Pi Tang | Ginseng & Longan Combination Capsules | 歸脾湯

  Gui Pi Tang

  Ginseng & Longan Combination Capsules | 歸脾湯

  Ingredients: Radix Ginseng (ren shen), Arillus Longan (long yan rou), Radix Angelicae sinensis (dang gui), Radix Astragali (huang qi), Semen Ziziph...

  View full details
 • Yin Qiao San | Lonicera & Forsythia Formula Capsules | 銀翹散

  Yin Qiao San

  Lonicera & Forsythia Formula Capsules | 銀翹散

  Ingredients: Fructus Forsythiae (lian qiao), Flos Lonicerae japonicae (jin yin hua), Radix Platycodonis (jie geng), Herba Menthae (bo he), Fructus ...

  View full details
 • Zhi Bo Di Huang Wan | Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Capsules | 知柏地黃丸

  Zhi Bo Di Huang Wan

  Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Capsules | 知柏地黃丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Chinese yam rhizome (shan yao), Poria scl...

  View full details
 • Ma Zi Ren Wan | Apricot Seed & Linum Formula Capsules | 麻子仁丸

  Ma Zi Ren Wan

  Apricot Seed & Linum Formula Capsules | 麻子仁丸

  Ingredients: Fructus Cannabis (ma zi ren) Chinese rhubarb root & rhizome (da huang),Bitter orange young fruit (zhi shi),Magnolia stem, twig, an...

  View full details
 • Xiao Chai Hu Tang | Minor Bupleurum Combination Capsules | 小柴胡湯

  Xiao Chai Hu Tang

  Minor Bupleurum Combination Capsules | 小柴胡湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Asian ginseng root (ren shen), Pinellia rhizome (zhi ban xia), Chinese skullcap root (huang qin), Ginger fre...

  View full details
 • Suan Zao Ren Tang | Zizyphus Combination Capsules | 酸棗仁湯

  Suan Zao Ren Tang

  Zizyphus Combination Capsules | 酸棗仁湯

  Ingredients: Jujube seed (suan zao ren), Anemarr- hena rhizome (zhi mu), Poria sclerotium (fu ling), Sichuan lovage rhizome (chuan xiong), Chinese ...

  View full details
 • Ba Wei Di Huang Wan | Rehmannia Eight Formula Capsules | 八味地黃丸

  Ba Wei Di Huang Wan

  Rehmannia Eight Formula Capsules | 八味地黃丸

  Ingredients: Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Fructus Corni (shan zhu yu), Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Poria (fu ling), Cortex Moutan...

  View full details
 • Du Huo Ji Sheng Tang (Bian Fang) | Tu-huo & Loranthus Combination Capsules | 獨活寄生湯 (變方)

  Du Huo Ji Sheng Tang (Bian Fang)

  Tu-huo & Loranthus Combination Capsules | 獨活寄生湯 (變方)

  Ingredients: Pubescent angelica root (du huo), Loranthus twig & leaf (sang ji sheng), Eucommia stem bark (du zhong), Achyranthes foot (niu xi),...

  View full details
 • Tian Ma Gou Teng Yin | Gastrodia & Uncaria Combination Capsules | 天麻鈎藤飲
  Sold out

  Tian Ma Gou Teng Yin

  Gastrodia & Uncaria Combination Capsules | 天麻鈎藤飲

  Ingredients: Abalone shell (shi jue ming), Uncaria rhyncho-phylla stem, branch & hook (gou teng), Cyath-ula root (chuan niu xi), Gastrodia rhiz...

  View full details
 • Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang | Bupleurum & Dragon Bone Combination Capsules | 柴胡加龍骨牡蠣湯

  Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang

  Bupleurum & Dragon Bone Combination Capsules | 柴胡加龍骨牡蠣湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Poria Sclerotium (fu ling), Pinellia rhizome (zhi ban xia), Chineses skullcap root (huang qin), Dragon bone ...

  View full details
 • Long Dan Xie Gan Tang (Bian Fang) | Gentiana Combination Capsules | 龍膽瀉肝湯 (變方)

  Long Dan Xie Gan Tang (Bian Fang)

  Gentiana Combination Capsules | 龍膽瀉肝湯 (變方)

  Ingredients: Radix angelicae sinensis (dang gui), Semen plantaginis (che qian zi), Radix rehnianniae (sheng di huang), Radix gentianae (long dan), ...

  View full details
 • Tian Wang Bu Xin Dan | Ginseng & Zizyphus Formula Capsules | 天王補心丹

  Tian Wang Bu Xin Dan

  Ginseng & Zizyphus Formula Capsules | 天王補心丹

  Ingredients: Radix Rehmanniae (sheng di huang), Radix Ginseng (ren shen), Rhizoma Acori tatarinowii (shi chang pu), Semen Platycladi (bo zi ren), R...

  View full details
 • Xue Fu Zhu Yu Tang | Persica & Achyranthes Combination Capsules | 血府逐瘀湯

  Xue Fu Zhu Yu Tang

  Persica & Achyranthes Combination Capsules | 血府逐瘀湯

  Ingredients: Peach seed (tao ren), Dong quai root (dang gui), Safflower flower (hong hua), Rehmannia unprocessed root tuber (sheng di huang),Cyathu...

  View full details
 • Yu Ping Feng San | Siler & Astragalus Formula Capsules | 玉屏風散

  Yu Ping Feng San

  Siler & Astragalus Formula Capsules | 玉屏風散

  Ingredients: Fang-feng root (fang feng), Astragalus root (huang qi), Atractylodes root (bai zhu), Ginger (Fresh) (sheng jiang), Jujube (da zao). ...

  View full details
 • Qing Fei Tang | Platycodon & Fritillaria Combination Capsules | 清肺湯

  Qing Fei Tang

  Platycodon & Fritillaria Combination Capsules | 清肺湯

  Ingredients: Ophiopogon root tuber (mai dong), Platycodon root (jie geng),Dong quai root (dang gui), Poria sclerotium (fu ling), Chinese asparagus ...

  View full details
 • Ban Xia Xie Xin Tang | Pinellia Fruit Combination Capsules | 半夏瀉心湯

  Ban Xia Xie Xin Tang

  Pinellia Fruit Combination Capsules | 半夏瀉心湯

  Ingredients: Pinelliae praeparatum root (zhi ban xia), Scute root (huang qin), Dry ginger root (gan jiang), Oriental ginseng root (ren shen), Chine...

  View full details
 • Xiao Feng San (Bian Fang) | Tang-kuei & Arctium Formula Capsules | 消風散 (變方)

  Xiao Feng San (Bian Fang)

  Tang-kuei & Arctium Formula Capsules | 消風散 (變方)

  Ingredients: Dong quai root (dang qui), Rehmannia unprocessed root tuber (sheng di), Anemarrhena rhizome (zhi mu), Siler root (fang feng), Schizone...

  View full details
 • Shao Yao Gan Cao Tang | Peony & Licorice Combination Capsules | 芍藥甘草湯

  Shao Yao Gan Cao Tang

  Peony & Licorice Combination Capsules | 芍藥甘草湯

  Ingredients: Chinese peony root without bark (shao yao), Chinese licorice root & rhizome (gan cao). Mandarin: 芍藥甘草湯Pin-Yin: Shao Yao Gan Cao...

  View full details
 • Wu Ling San | Hoelen Five Herb Formula Capsules | 五苓散

  Wu Ling San

  Hoelen Five Herb Formula Capsules | 五苓散

  Ingredients: Hoelen fungus (fu ling), Alisma root (ze xie), Polyporus (zhu ling),Cinnamon twig (gui zhi),Atractylodes root (bai zhu). Mandarin: ...

  View full details
 • Huo Xiang Zheng Qi San | Pogostemon Formula Capsules | 藿香正氣散

  Huo Xiang Zheng Qi San

  Pogostemon Formula Capsules | 藿香正氣散

  Ingredients: Pericarpium Arecae (da fu pi), Poria (fu ling), Radix Angelicae dahuricae (bai zhi), Folium Perillae (zi su ye), Herba Pogostemonis (h...

  View full details
 • Er Chen Tang | Citrus & Pinellia Combination Capsules | 二陳湯

  Er Chen Tang

  Citrus & Pinellia Combination Capsules | 二陳湯

  Ingredients: Pinellia root (zhi ban xia), Citrus peel (chen pi), Hoelen fungus (fu ling), Chinese licorice root (zhi gan cao), Ginger root (sheng j...

  View full details
 • Tao He Cheng Qi Tang | Persica & Rhubarb Combination Capsules | 桃核承氣湯

  Tao He Cheng Qi Tang

  Persica & Rhubarb Combination Capsules | 桃核承氣湯

  Ingredients: Peach seed (tao ren), Chinese rhubarb root & rhizome (da huang), Cinnamon twig (gui zhi), Chinese licorice root & rhizome (zhi...

  View full details
 • Huang Lian Jie Du Tang | Coptis & Scute Combination Capsules | 黃連解毒湯

  Huang Lian Jie Du Tang

  Coptis & Scute Combination Capsules | 黃連解毒湯

  Ingredients: Coptis rhizome (huang lian),Chinese skullcap root (huang qin), Phellodendron stem bark (huang bo), Gardeniz fruit (shan zhi zi). Ma...

  View full details
 • Chai Hu Shu Gan Tang | Bupleurum & Cyperus Combination Capsules | 柴胡疏肝湯

  Chai Hu Shu Gan Tang

  Bupleurum & Cyperus Combination Capsules | 柴胡疏肝湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Tangerine dried rind of mature fruit (chen pi),Chinese peony root without bark (bai shao),Sichuan lovage rhi...

  View full details
 • Xiang Sha Liu Jun Zi Tang | Ginseng & Cardamon Combination Capsules | 香砂六君子湯

  Xiang Sha Liu Jun Zi Tang

  Ginseng & Cardamon Combination Capsules | 香砂六君子湯

  Ingredients: Rhizoma Atractylodis macrocephalae (bai zhu), Poria (fu ling), Rhizoma Zingiberis recens (sheng jiang), Radix Ginseng (ren shen), Rhiz...

  View full details