Skip to content
Practitioners: FREE Shipping on orders $125+
Practitioners: FREE Shipping on orders $125+

Type

 • Minor Bupleurum Combination Granules | Xiao Chai Hu Tang | 小柴胡湯

  Minor Bupleurum Combination Granules

  Xiao Chai Hu Tang | 小柴胡湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Asian ginseng root (ren shen), Pinellia rhizome (zhi ban xia), Chinese skullcap root (huang qin), Ginger fr...

  View full details
 • Bupleurum & Peony Formula Capsules | Jia Wei Xiao Yao San | 加味逍遙散

  Bupleurum & Peony Formula Capsules

  Jia Wei Xiao Yao San | 加味逍遙散

  Jia Wei Xiao Yao San is a formula that has been used to improve relaxation and mood for centuries. This formula targets deficiency in the liver blo...

  View full details
 • Bupleurum & Peony Formula Granules | Jia Wei Xiao Yao San | 加味逍遙散

  Bupleurum & Peony Formula Granules

  Jia Wei Xiao Yao San | 加味逍遙散

  Jia Wei Xiao Yao San is a formula that has been used to improve relaxation and mood for centuries. This formula targets deficiency in the liver blo...

  View full details
 • Rehmannia Six Formula Granules | Liu Wei Di Huang Wan | 六味地黃丸

  Rehmannia Six Formula Granules

  Liu Wei Di Huang Wan | 六味地黃丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Chinese yam rhizome (shan yao), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Asian wa...

  View full details
 • Rehmannia Eight Formula Granules | Ba Wei Di Huang Wan | 八味地黃丸

  Rehmannia Eight Formula Granules

  Ba Wei Di Huang Wan | 八味地黃丸

  Ingredients: Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Fructus Corni (shan zhu yu), Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Poria (fu ling), Cortex Mouta...

  View full details
 • Poria/Hoelen | Fu Ling | 茯苓

  Poria/Hoelen

  Fu Ling | 茯苓

  Ingredient: Poria sclerotium (fu ling). FUNCTIONS: Relieves water retention, dispels dampness, cleanses heat, drains pus, soothes numbness, streng...

  View full details
 • Salvia Root | Dan Shen | 丹參

  Salvia Root

  Dan Shen | 丹參

  Ingredient: Chinese salvia root & rhizome (dan shen). FUNCTIONS: Invigorates blood circulation, cools blood, nourishes blood, calms mental irr...

  View full details
 • Ginseng & Astragalus Combination Granules | Bu Zhong Yi Qi Tang | 補中益氣湯
  Sold out

  Ginseng & Astragalus Combination Granules

  Bu Zhong Yi Qi Tang | 補中益氣湯

  Ingredients: Astragalus root (huang qi), Chinese licorice root & rhizome (zhi gan cao), Asian ginseng root (ren shen), Fresh ginger (sheng jian...

  View full details
 • Ginseng & Astragalus Combination Capsules | Bu Zhong Yi Qi Tang | 補中益氣湯

  Ginseng & Astragalus Combination Capsules

  Bu Zhong Yi Qi Tang | 補中益氣湯

  Ingredients: Astragalus root (huang qi), Chinese licorice root & rhizome (zhi gan cao), Asian ginseng root (ren shen), Fresh ginger (sheng jian...

  View full details
 • Tu-huo & Loranthus Combination Granules | Du Huo Ji Sheng Tang (Bian Fang) | 獨活寄生湯 (變方)

  Tu-huo & Loranthus Combination Granules

  Du Huo Ji Sheng Tang (Bian Fang) | 獨活寄生湯 (變方)

  Ingredients: Pubescent angelica root (du huo), Loranthus twig & leaf (sang ji sheng), Eucommia stem bark (du zhong), Achyranthes foot (niu xi),...

  View full details
 • Apricot Seed & Linum Formula Capsules | Ma Zi Ren Wan | 麻子仁丸

  Apricot Seed & Linum Formula Capsules

  Ma Zi Ren Wan | 麻子仁丸

  Ingredients: Fructus Cannabis (ma zi ren) Chinese rhubarb root & rhizome (da huang),Bitter orange young fruit (zhi shi),Magnolia stem, twig, an...

  View full details
 • Ginseng & Longan Combination Capsules | Gui Pi Tang | 歸脾湯

  Ginseng & Longan Combination Capsules

  Gui Pi Tang | 歸脾湯

  Ingredients: Radix Ginseng (ren shen), Arillus Longan (long yan rou), Radix Angelicae sinensis (dang gui), Radix Astragali (huang qi), Semen Zizip...

  View full details
 • Cinnamon & Hoelen Formula Capsules | Gui Zhi Fu Ling Wan | 桂枝茯苓丸

  Cinnamon & Hoelen Formula Capsules

  Gui Zhi Fu Ling Wan | 桂枝茯苓丸

  Ingredients: Cinnamon twig (gui zhi), Moutan bark (mu dan pi),Radix Paeoniae rubra (chi shao), Peach kernel (tao ren), Hoelen fungus (fu ling). ...

  View full details
 • Bupleurum & Dragon Bone Combination Granules | Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang | 柴胡加龍骨牡蠣湯

  Bupleurum & Dragon Bone Combination Granules

  Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang | 柴胡加龍骨牡蠣湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Poria Sclerotium (fu ling), Pinellia rhizome (zhi ban xia), Chineses skullcap root (huang qin), Dragon bone ...

  View full details
 • Scute | Huang Qin | 黃芩

  Scute

  Huang Qin | 黃芩

  Ingredient: Chinese skullcap root (huang qin). FUNCTIONS: Cleanses heat from upper jiao, clears heat and dries dampness, purges fire, removes toxi...

  View full details
 • Astragalus | Huang Qi | 黃耆

  Astragalus

  Huang Qi | 黃耆

  Ingredient: Astragalus root (huang qi). Mandarin: 黃耆 Pin-Yin: Huang Qi English: Astragalus Korean: 황기 Romaji: Ogi Kanji: 黄耆 Kampo: No FUNCT...

  View full details
 • Rehmannia Eight Formula Capsules | Ba Wei Di Huang Wan | 八味地黃丸

  Rehmannia Eight Formula Capsules

  Ba Wei Di Huang Wan | 八味地黃丸

  Ingredients: Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Fructus Corni (shan zhu yu), Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Poria (fu ling), Cortex Mouta...

  View full details
 • Tang-kuei & Peony Formula Granules | Dang Gui Shao Yao San | 當歸芍藥散

  Tang-kuei & Peony Formula Granules

  Dang Gui Shao Yao San | 當歸芍藥散

  Ingredients: Chinese peony root without bark (bai shao), Bai-zhu atractylodes rhizome (bai zhu),Poria sclerotium (fu ling),Asian water plantain rhi...

  View full details
 • Tang-kuei & Bupleurum Formula Granules | Xiao Yao San | 逍遙散

  Tang-kuei & Bupleurum Formula Granules

  Xiao Yao San | 逍遙散

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Dong quai root (dang gui),Chinese peony root without bark (bai shao), Bai-zhu atractylodes rhizome (bai zhu)...

  View full details
 • Persica & Achyranthes Combination Granules | Xue Fu Zhu Yu Tang | 血府逐瘀湯

  Persica & Achyranthes Combination Granules

  Xue Fu Zhu Yu Tang | 血府逐瘀湯

  Ingredients: Peach seed (tao ren), Dong quai root (dang gui), Safflower flower (hong hua), Rehmannia unprocessed root tuber (sheng di huang),Cyath...

  View full details
 • Lonicera & Forsythia Formula Granules | Yin Qiao San | 銀翹散

  Lonicera & Forsythia Formula Granules

  Yin Qiao San | 銀翹散

  Ingredients: Fructus Forsythiae (lian qiao), Flos Lonicerae japonicae (jin yin hua), Radix Platycodonis (jie geng), Herba Menthae (bo he), Fructus...

  View full details
 • Ginseng & Longan Combination Granules | Gui Pi Tang | 歸脾湯

  Ginseng & Longan Combination Granules

  Gui Pi Tang | 歸脾湯

  Ingredients: Radix Ginseng (ren shen), Arillus Longan (long yan rou), Radix Angelicae sinensis (dang gui), Radix Astragali (huang qi), Semen Zizip...

  View full details
 • Gentiana Combination Granules | Long Dan Xie Gan Tang (Bian Fang) | 龍膽瀉肝湯

  Gentiana Combination Granules

  Long Dan Xie Gan Tang (Bian Fang) | 龍膽瀉肝湯

  Ingredients: Radix angelicae sinensis (dang gui), Semen plantaginis (che qian zi), Radix rehnianniae (sheng di huang), Radix gentianae (long dan), ...

  View full details
 • Corydalis | Yan Hu Suo (Yuan Hu) | 延胡索(元胡)

  Corydalis

  Yan Hu Suo (Yuan Hu) | 延胡索(元胡)

  Ingredient: Corydalis root (yan hu suo). Mandarin: 延胡索(元胡) Pin-Yin: Yan Hu Suo (Yuan Hu) English: Corydalis Korean: 현삼 Romaji: Engosaku Kanji...

  View full details
 • Bupleurum & Dragon Bone Combination Capsules | Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang | 柴胡加龍骨牡蠣湯

  Bupleurum & Dragon Bone Combination Capsules

  Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang | 柴胡加龍骨牡蠣湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Poria Sclerotium (fu ling), Pinellia rhizome (zhi ban xia), Chineses skullcap root (huang qin), Dragon bone ...

  View full details
 • Tang-kuei Four Combination Granules | Si Wu Tang | 四物湯

  Tang-kuei Four Combination Granules

  Si Wu Tang | 四物湯

  Ingredients: Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Radix Paeoniae alba (bai shao), Radix Angelicae sinensis (dang gui), Rhizoma Chuanxiong (c...

  View full details
 • Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Granules | Zhi Bo Di Huang Wan | 知柏地黃丸

  Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Granules

  Zhi Bo Di Huang Wan | 知柏地黃丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Chinese yam rhizome (shan yao), Poria sc...

  View full details
 • White Peony Root | Bai Shao Yao | 白芍藥

  White Peony Root

  Bai Shao Yao | 白芍藥

  Ingredient: Chinese peony root without bark (bai shao). FUNCTIONS: Tonifies blood, astringes yin, controls pain, alleviates sudden onset of diseas...

  View full details
 • Zizyphus Combination Granules | Suan Zao Ren Tang | 酸棗仁湯

  Zizyphus Combination Granules

  Suan Zao Ren Tang | 酸棗仁湯

  Ingredients: Jujube seed (suan zao ren), Anemarr- hena rhizome (zhi mu), Poria sclerotium (fu ling), Sichuan lovage rhizome (chuan xiong), Chinese ...

  View full details
 • Tang-kuei & Ginseng Eight Combination Granules | Ba Zhen Tang | 八珍湯

  Tang-kuei & Ginseng Eight Combination Granules

  Ba Zhen Tang | 八珍湯

  Ingredients: Radix Angelicae sinensis (dang gui), Rhizoma Chuanxiong (chuan xiong), Radix Paeoniae alba (bai shao), Radix Rehmanniae praeparata (sh...

  View full details
 • Tang-kuei | Dang Gui | 當歸

  Tang-kuei

  Dang Gui | 當歸

  Ingredient: Dong quai root (dang gui). FUNCTIONS: Tonifies, regulates and moves blood, moistens intestines, regulates menses.* * This statement ha...

  View full details
 • Eucommia & Rehmannia Formula Capsules | You Gui Wan | 右歸丸

  Eucommia & Rehmannia Formula Capsules

  You Gui Wan | 右歸丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Chinese yam rhizome (shan yao), Lycium fruit (gou qi zi), Deer antler (lu jiao fen), Chines...

  View full details
 • Cinnamon & Hoelen Formula Granules | Gui Zhi Fu Ling Wan | 桂枝茯苓丸

  Cinnamon & Hoelen Formula Granules

  Gui Zhi Fu Ling Wan | 桂枝茯苓丸

  Ingredients: Cinnamon twig (gui zhi), Moutan bark (mu dan pi),Radix Paeoniae rubra (chi shao), Peach kernel (tao ren), Hoelen fungus (fu ling). ...

  View full details
 • Platycodon & Fritillaria Combination Capsules | Qing Fei Tang | 清肺湯

  Platycodon & Fritillaria Combination Capsules

  Qing Fei Tang | 清肺湯

  Ingredients: Ophiopogon root tuber (mai dong), Platycodon root (jie geng),Dong quai root (dang gui), Poria sclerotium (fu ling), Chinese asparagus...

  View full details
 • Bupleurum | Chai Hu | 柴胡

  Bupleurum

  Chai Hu | 柴胡

  Ingredient: Bupleurum root (chai hu). Mandarin: 柴胡 Pin-Yin: Chai Hu English: Bupleurum Korean: 시호 Romaji: Saiko Kanji: 柴胡 Kampo: No FUNCTIO...

  View full details
 • Lonicera & Forsythia Formula Capsules | Yin Qiao San | 銀翹散

  Lonicera & Forsythia Formula Capsules

  Yin Qiao San | 銀翹散

  Ingredients: Fructus Forsythiae (lian qiao), Flos Lonicerae japonicae (jin yin hua), Radix Platycodonis (jie geng), Herba Menthae (bo he), Fructus...

  View full details
 • Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Capsules | Zhi Bo Di Huang Wan | 知柏地黃丸

  Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Capsules

  Zhi Bo Di Huang Wan | 知柏地黃丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Chinese yam rhizome (shan yao), Poria sc...

  View full details
 • Vitality Combination Granules | Zhen Wu Tang | 真武湯

  Vitality Combination Granules

  Zhen Wu Tang | 真武湯

  Ingredients: Poria (fu ling),Radix Paeoniae alba (bai shao), Rhizoma Zingiberis recens (sheng jiang), Rhizoma Atractylodis macrocephalae (bai zhu),...

  View full details
 • Lycium, Chrysanthemum & Rehmannia Formula Granules | Qi Ju Di Huang Wan | 杞菊地黃丸

  Lycium, Chrysanthemum & Rehmannia Formula Granules

  Qi Ju Di Huang Wan | 杞菊地黃丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Chinese yam rhizome (shan yao), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Poria sc...

  View full details
 • Cnidium & Chiang-huo Combination Granules | Shen Tong Zhu Yu Tang | 身痛逐瘀湯

  Cnidium & Chiang-huo Combination Granules

  Shen Tong Zhu Yu Tang | 身痛逐瘀湯

  Ingredients: Dong quai root (dang qui), Peach seed (tao ren), Safflower flower (hong hua), Cyathula root (chuan niu xi), Sichuan lovage rhizome (ch...

  View full details
 • Gardenia | Zhi Zi | 梔子

  Gardenia

  Zhi Zi | 梔子

  Ingredients: Gardenia fruit (zhi zi). Mandarin: 梔子 Pin-Yin: Zhi Zi English: Gardenia Korean: 치자 Romaji: Sanshishi Kanji: 山梔子 Kampo: No ...

  View full details
 • Platycodon | Jie Geng | 桔梗

  Platycodon

  Jie Geng | 桔梗

  Ingredient: Platycodon root (jie geng) (Platycodon grandiflorum). FUNCTIONS: Ventilates and smoothes the lungs, resolves phlegm, drains pus, guide...

  View full details
 • Zizyphus Combination Capsules | Suan Zao Ren Tang | 酸棗仁湯

  Zizyphus Combination Capsules

  Suan Zao Ren Tang | 酸棗仁湯

  Ingredients: Jujube seed (suan zao ren), Anemarr- hena rhizome (zhi mu), Poria sclerotium (fu ling), Sichuan lovage rhizome (chuan xiong), Chinese ...

  View full details
 • Licorice | Gan Cao | 甘草

  Licorice

  Gan Cao | 甘草

  Ingredient: Chinese licorice root & rhizome (gan cao). FUNCTIONS: Tonifies spleen, replenishes qi, clears heat, removes toxin, moistens lungs,...

  View full details
 • Atractylodes (White) | Bai Zhu | 白朮

  Atractylodes (White)

  Bai Zhu | 白朮

  Ingredient: Bai-zhu atractylodes rhizome (bai zhu). Mandarin: 白朮 Pin-Yin: Bai Zhu English: White Atractylodes Korean: 백출 Romaji: Byakujutsu Kan...

  View full details