Skip to content
Find a Practitioner near you!
Find a Practitioner near you!
 • Bupleurum & Peony Formula Capsules | Jia Wei Xiao Yao San | 加味逍遙散

  Bupleurum & Peony Formula Capsules

  Jia Wei Xiao Yao San | 加味逍遙散

  Jia Wei Xiao Yao San is a formula that has been used to improve relaxation and mood for centuries. This formula targets deficiency in the liver blo...

  View full details
 • Minor Bupleurum Combination Granules | Xiao Chai Hu Tang | 小柴胡湯

  Minor Bupleurum Combination Granules

  Xiao Chai Hu Tang | 小柴胡湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Asian ginseng root (ren shen), Pinellia rhizome (zhi ban xia), Chinese skullcap root (huang qin), Ginger fr...

  View full details
 • Bupleurum & Peony Formula Granules | Jia Wei Xiao Yao San | 加味逍遙散

  Bupleurum & Peony Formula Granules

  Jia Wei Xiao Yao San | 加味逍遙散

  Jia Wei Xiao Yao San is a formula that has been used to improve relaxation and mood for centuries. This formula targets deficiency in the liver blo...

  View full details
 • Rehmannia Six Formula Granules | Liu Wei Di Huang Wan | 六味地黃丸

  Rehmannia Six Formula Granules

  Liu Wei Di Huang Wan | 六味地黃丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Chinese yam rhizome (shan yao), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Asian wa...

  View full details
 • Tang-kuei & Bupleurum Formula Granules | Xiao Yao San | 逍遙散

  Tang-kuei & Bupleurum Formula Granules

  Xiao Yao San | 逍遙散

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Dong quai root (dang gui),Chinese peony root without bark (bai shao), Bai-zhu atractylodes rhizome (bai zhu)...

  View full details
 • Ginseng & Astragalus Combination Capsules | Bu Zhong Yi Qi Tang | 補中益氣湯

  Ginseng & Astragalus Combination Capsules

  Bu Zhong Yi Qi Tang | 補中益氣湯

  Ingredients: Astragalus root (huang qi), Chinese licorice root & rhizome (zhi gan cao), Asian ginseng root (ren shen), Fresh ginger (sheng jian...

  View full details
 • Ginseng & Astragalus Combination Granules | Bu Zhong Yi Qi Tang | 補中益氣湯

  Ginseng & Astragalus Combination Granules

  Bu Zhong Yi Qi Tang | 補中益氣湯

  Ingredients: Astragalus root (huang qi), Chinese licorice root & rhizome (zhi gan cao), Asian ginseng root (ren shen), Fresh ginger (sheng jian...

  View full details
 • Rehmannia Eight Formula Granules | Ba Wei Di Huang Wan | 八味地黃丸

  Rehmannia Eight Formula Granules

  Ba Wei Di Huang Wan | 八味地黃丸

  Ingredients: Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Fructus Corni (shan zhu yu), Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Poria (fu ling), Cortex Mouta...

  View full details
 • Ginseng & Longan Combination Granules | Gui Pi Tang | 歸脾湯

  Ginseng & Longan Combination Granules

  Gui Pi Tang | 歸脾湯

  Ingredients: Radix Ginseng (ren shen), Arillus Longan (long yan rou), Radix Angelicae sinensis (dang gui), Radix Astragali (huang qi), Semen Zizip...

  View full details
 • Ginseng & Longan Combination Capsules | Gui Pi Tang | 歸脾湯

  Ginseng & Longan Combination Capsules

  Gui Pi Tang | 歸脾湯

  Ingredients: Radix Ginseng (ren shen), Arillus Longan (long yan rou), Radix Angelicae sinensis (dang gui), Radix Astragali (huang qi), Semen Zizip...

  View full details
 • Cinnamon & Hoelen Formula Capsules | Gui Zhi Fu Ling Wan | 桂枝茯苓丸

  Cinnamon & Hoelen Formula Capsules

  Gui Zhi Fu Ling Wan | 桂枝茯苓丸

  Ingredients: Cinnamon twig (gui zhi), Moutan bark (mu dan pi),Radix Paeoniae rubra (chi shao), Peach kernel (tao ren), Hoelen fungus (fu ling). ...

  View full details
 • Zizyphus Combination Granules | Suan Zao Ren Tang | 酸棗仁湯

  Zizyphus Combination Granules

  Suan Zao Ren Tang | 酸棗仁湯

  Ingredients: Jujube seed (suan zao ren), Anemarr- hena rhizome (zhi mu), Poria sclerotium (fu ling), Sichuan lovage rhizome (chuan xiong), Chinese ...

  View full details
 • Gentiana Combination Granules | Long Dan Xie Gan Tang (Bian Fang) | 龍膽瀉肝湯

  Gentiana Combination Granules

  Long Dan Xie Gan Tang (Bian Fang) | 龍膽瀉肝湯

  Ingredients: Radix angelicae sinensis (dang gui), Semen plantaginis (che qian zi), Radix rehnianniae (sheng di huang), Radix gentianae (long dan), ...

  View full details
 • Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Granules | Zhi Bo Di Huang Wan | 知柏地黃丸

  Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Granules

  Zhi Bo Di Huang Wan | 知柏地黃丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Chinese yam rhizome (shan yao), Poria sc...

  View full details
 • Persica & Achyranthes Combination Granules | Xue Fu Zhu Yu Tang | 血府逐瘀湯

  Persica & Achyranthes Combination Granules

  Xue Fu Zhu Yu Tang | 血府逐瘀湯

  Ingredients: Peach seed (tao ren), Dong quai root (dang gui), Safflower flower (hong hua), Rehmannia unprocessed root tuber (sheng di huang),Cyath...

  View full details
 • Rehmannia Six Formula Capsules | Liu Wei Di Huang Wan | 六味地黃丸

  Rehmannia Six Formula Capsules

  Liu Wei Di Huang Wan | 六味地黃丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Chinese yam rhizome (shan yao), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Asian wa...

  View full details
 • Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Capsules | Zhi Bo Di Huang Wan | 知柏地黃丸

  Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Capsules

  Zhi Bo Di Huang Wan | 知柏地黃丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Chinese yam rhizome (shan yao), Poria sc...

  View full details
 • Tu-huo & Loranthus Combination Granules | Du Huo Ji Sheng Tang (Bian Fang) | 獨活寄生湯 (變方)

  Tu-huo & Loranthus Combination Granules

  Du Huo Ji Sheng Tang (Bian Fang) | 獨活寄生湯 (變方)

  Ingredients: Pubescent angelica root (du huo), Loranthus twig & leaf (sang ji sheng), Eucommia stem bark (du zhong), Achyranthes foot (niu xi),...

  View full details
 • Bupleurum & Dragon Bone Combination Granules | Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang | 柴胡加龍骨牡蠣湯

  Bupleurum & Dragon Bone Combination Granules

  Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang | 柴胡加龍骨牡蠣湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Poria Sclerotium (fu ling), Pinellia rhizome (zhi ban xia), Chineses skullcap root (huang qin), Dragon bone ...

  View full details
 • Apricot Seed & Linum Formula Capsules | Ma Zi Ren Wan | 麻子仁丸

  Apricot Seed & Linum Formula Capsules

  Ma Zi Ren Wan | 麻子仁丸

  Ingredients: Fructus Cannabis (ma zi ren) Chinese rhubarb root & rhizome (da huang),Bitter orange young fruit (zhi shi),Magnolia stem, twig, an...

  View full details
 • Rehmannia Eight Formula Capsules | Ba Wei Di Huang Wan | 八味地黃丸

  Rehmannia Eight Formula Capsules

  Ba Wei Di Huang Wan | 八味地黃丸

  Ingredients: Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Fructus Corni (shan zhu yu), Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Poria (fu ling), Cortex Mouta...

  View full details
 • Cinnamon & Hoelen Formula Granules | Gui Zhi Fu Ling Wan | 桂枝茯苓丸

  Cinnamon & Hoelen Formula Granules

  Gui Zhi Fu Ling Wan | 桂枝茯苓丸

  Ingredients: Cinnamon twig (gui zhi), Moutan bark (mu dan pi),Radix Paeoniae rubra (chi shao), Peach kernel (tao ren), Hoelen fungus (fu ling). ...

  View full details
 • Lonicera & Forsythia Formula Granules | Yin Qiao San | 銀翹散

  Lonicera & Forsythia Formula Granules

  Yin Qiao San | 銀翹散

  Ingredients: Fructus Forsythiae (lian qiao), Flos Lonicerae japonicae (jin yin hua), Radix Platycodonis (jie geng), Herba Menthae (bo he), Fructus...

  View full details
 • Tang-kuei & Bupleurum Formula Capsules | Xiao Yao San | 逍遙散

  Tang-kuei & Bupleurum Formula Capsules

  Xiao Yao San | 逍遙散

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Dong quai root (dang gui),Chinese peony root without bark (bai shao), Bai-zhu atractylodes rhizome (bai zhu)...

  View full details
 • Hoelen Five Herb Formula Granules | Wu Ling San | 五苓散

  Hoelen Five Herb Formula Granules

  Wu Ling San | 五苓散

  Ingredients: Hoelen fungus (fu ling), Alisma root (ze xie), Polyporus (zhu ling),Cinnamon twig (gui zhi),Atractylodes root (bai zhu). Mandarin: ...

  View full details
 • Zizyphus Combination Capsules | Suan Zao Ren Tang | 酸棗仁湯

  Zizyphus Combination Capsules

  Suan Zao Ren Tang | 酸棗仁湯

  Ingredients: Jujube seed (suan zao ren), Anemarr- hena rhizome (zhi mu), Poria sclerotium (fu ling), Sichuan lovage rhizome (chuan xiong), Chinese ...

  View full details
 • Tang-kuei & Peony Formula Granules | Dang Gui Shao Yao San | 當歸芍藥散

  Tang-kuei & Peony Formula Granules

  Dang Gui Shao Yao San | 當歸芍藥散

  Ingredients: Chinese peony root without bark (bai shao), Bai-zhu atractylodes rhizome (bai zhu),Poria sclerotium (fu ling),Asian water plantain rhi...

  View full details
 • Gastrodia & Uncaria Combination Capsules | Tian Ma Gou Teng Yin | 天麻鈎藤飲

  Gastrodia & Uncaria Combination Capsules

  Tian Ma Gou Teng Yin | 天麻鈎藤飲

  Ingredients: Abalone shell (shi jue ming), Uncaria rhyncho-phylla stem, branch & hook (gou teng), Cyath-ula root (chuan niu xi), Gastrodia rhiz...

  View full details
 • Pinellia & Magnolia Combination Granules | Ban Xia Hou Pu Tang | 半夏厚朴湯

  Pinellia & Magnolia Combination Granules

  Ban Xia Hou Pu Tang | 半夏厚朴湯

  Ingredients: Pinellia rhizome (ban xia),Poria sclerotium (fu ling), Ginger rhizome (fresh) (sheng jiang), Magnolia bark (hou po), Perilla leaf (zi...

  View full details
 • Ginseng & Zizyphus Formula Granules | Tian Wang Bu Xin Dan | 天王補心湯

  Ginseng & Zizyphus Formula Granules

  Tian Wang Bu Xin Dan | 天王補心湯

  Ingredients: Radix Rehmanniae (sheng di huang), Radix Ginseng (ren shen), Rhizoma Acori tatarinowii (shi chang pu), Semen Platycladi (bo zi ren), R...

  View full details
 • Cinnamon Combination Granules | Gui Zhi Tang | 桂枝湯

  Cinnamon Combination Granules

  Gui Zhi Tang | 桂枝湯

  Ingredients: Ramulus Cinnamomi (gui zhi), Radix Paeoniae alba (bai shao), Rhizoma Zingiberis recens (sheng jiang), Fructus Jujubae (da zao), Radix ...

  View full details
 • Minor Bupleurum Combination Capsules | Xiao Chai Hu Tang | 小柴胡湯

  Minor Bupleurum Combination Capsules

  Xiao Chai Hu Tang | 小柴胡湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Asian ginseng root (ren shen), Pinellia rhizome (zhi ban xia), Chinese skullcap root (huang qin), Ginger fr...

  View full details
 • Lonicera & Forsythia Formula Capsules | Yin Qiao San | 銀翹散

  Lonicera & Forsythia Formula Capsules

  Yin Qiao San | 銀翹散

  Ingredients: Fructus Forsythiae (lian qiao), Flos Lonicerae japonicae (jin yin hua), Radix Platycodonis (jie geng), Herba Menthae (bo he), Fructus...

  View full details
 • Ginseng & Zizyphus Formula Capsules | Tian Wang Bu Xin Dan | 天王補心湯

  Ginseng & Zizyphus Formula Capsules

  Tian Wang Bu Xin Dan | 天王補心湯

  Ingredients: Radix Rehmanniae (sheng di huang), Radix Ginseng (ren shen), Rhizoma Acori tatarinowii (shi chang pu), Semen Platycladi (bo zi ren), R...

  View full details
 • Gastrodia & Uncaria Combination Granules | Tian Ma Gou Teng Yin | 天麻鈎藤飲

  Gastrodia & Uncaria Combination Granules

  Tian Ma Gou Teng Yin | 天麻鈎藤飲

  Ingredients: Abalone shell (shi jue ming), Uncaria rhyncho-phylla stem, branch & hook (gou teng), Cyath-ula root (chuan niu xi), Gastrodia rhiz...

  View full details
 • Bupleurum & Dragon Bone Combination Capsules | Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang | 柴胡加龍骨牡蠣湯

  Bupleurum & Dragon Bone Combination Capsules

  Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang | 柴胡加龍骨牡蠣湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Poria Sclerotium (fu ling), Pinellia rhizome (zhi ban xia), Chineses skullcap root (huang qin), Dragon bone ...

  View full details
 • Licorice & Jujube Combination Granules | Gan Mai Da Zao Tang | 甘麥大棗湯

  Licorice & Jujube Combination Granules

  Gan Mai Da Zao Tang | 甘麥大棗湯

  Ingredients: Chinese licorice root (gan cao), Jujube fruit (da zao), Wheat (xiao mai). Mandarin: 甘麥大棗湯Pin-Yin: Gan Mai Da Zao TangEnglish: Licor...

  View full details
 • Persica & Achyranthes Combination Capsules | Xue Fu Zhu Yu Tang | 血府逐瘀湯

  Persica & Achyranthes Combination Capsules

  Xue Fu Zhu Yu Tang | 血府逐瘀湯

  Ingredients: Peach seed (tao ren), Dong quai root (dang gui), Safflower flower (hong hua), Rehmannia unprocessed root tuber (sheng di huang),Cyath...

  View full details
 • Gentiana Combination Capsules | Long Dan Xie Gan Tang (Bian Fang) | 龍膽瀉肝湯

  Gentiana Combination Capsules

  Long Dan Xie Gan Tang (Bian Fang) | 龍膽瀉肝湯

  Ingredients: Radix angelicae sinensis (dang gui), Semen plantaginis (che qian zi), Radix rehnianniae (sheng di huang), Radix gentianae (long dan), ...

  View full details
 • Tu-huo & Loranthus Combination Capsules | Du Huo Ji Sheng Tang (Bian Fang) | 獨活寄生湯 (變方)

  Tu-huo & Loranthus Combination Capsules

  Du Huo Ji Sheng Tang (Bian Fang) | 獨活寄生湯 (變方)

  Ingredients: Pubescent angelica root (du huo), Loranthus twig & leaf (sang ji sheng), Eucommia stem bark (du zhong), Achyranthes foot (niu xi),...

  View full details
 • Hoelen Five Herb Formula Capsules | Wu Ling San | 五苓散

  Hoelen Five Herb Formula Capsules

  Wu Ling San | 五苓散

  Ingredients: Hoelen fungus (fu ling), Alisma root (ze xie), Polyporus (zhu ling),Cinnamon twig (gui zhi),Atractylodes root (bai zhu). Mandarin: ...

  View full details
 • Pinellia Fruit Combination Granules | Ban Xia Xie Xin Tang | 半夏瀉心湯

  Pinellia Fruit Combination Granules

  Ban Xia Xie Xin Tang | 半夏瀉心湯

  Ingredients: Pinelliae praeparatum root (zhi ban xia), Scute root (huang qin), Dry ginger root (gan jiang), Oriental ginseng root (ren shen), Chin...

  View full details
 • Pogostemon Formula Granules | Huo Xiang Zheng Qi San | 藿香正氣散

  Pogostemon Formula Granules

  Huo Xiang Zheng Qi San | 藿香正氣散

  Ingredients: Pericarpium Arecae (da fu pi), Poria (fu ling), Radix Angelicae dahuricae (bai zhi), Folium Perillae (zi su ye), Herba Pogostemonis (h...

  View full details
 • Tang-kuei & Ginseng Eight Combination Granules | Ba Zhen Tang | 八珍湯

  Tang-kuei & Ginseng Eight Combination Granules

  Ba Zhen Tang | 八珍湯

  Ingredients: Radix Angelicae sinensis (dang gui), Rhizoma Chuanxiong (chuan xiong), Radix Paeoniae alba (bai shao), Radix Rehmanniae praeparata (sh...

  View full details
 • Tang-kuei Four Combination Granules | Si Wu Tang | 四物湯

  Tang-kuei Four Combination Granules

  Si Wu Tang | 四物湯

  Ingredients: Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Radix Paeoniae alba (bai shao), Radix Angelicae sinensis (dang gui), Rhizoma Chuanxiong (c...

  View full details
 • Persica & Rhubarb Combination Capsules | Tao He Cheng Qi Tang | 桃核承氣湯

  Persica & Rhubarb Combination Capsules

  Tao He Cheng Qi Tang | 桃核承氣湯

  Ingredients: Peach seed (tao ren), Chinese rhubarb root & rhizome (da huang), Cinnamon twig (gui zhi), Chinese licorice root & rhizome (zh...