Skip to content
 • Jia Wei Xiao Yao San | Bupleurum & Peony Formula Capsules | 加味逍遙散 Default Title

  Jia Wei Xiao Yao San

  Bupleurum & Peony Formula Capsules | 加味逍遙散

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Dong quai root (dang gui), Chinese peony root without bark (bai shao), Bai-zhu atractylodes rhizome (bai zhu...

  View full details
 • Jia Wei Xiao Yao San | Bupleurum & Peony Formula Granules | 加味逍遙散 Default Title

  Jia Wei Xiao Yao San

  Bupleurum & Peony Formula Granules | 加味逍遙散

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Dong quai root (dang gui), Chinese peony root without bark (bai shao), Bai-zhu atractylodes rhizome (bai zhu...

  View full details
 • Xiao Chai Hu Tang | Minor Bupleurum Combination Granules | 小柴胡湯 Default Title

  Xiao Chai Hu Tang

  Minor Bupleurum Combination Granules | 小柴胡湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Asian ginseng root (ren shen), Pinellia rhizome (zhi ban xia), Chinese skullcap root (huang qin), Ginger fre...

  View full details
 • Liu Wei Di Huang Wan | Rehmannia Six Formula Granules | 六味地黃丸 Default Title

  Liu Wei Di Huang Wan

  Rehmannia Six Formula Granules | 六味地黃丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Chinese yam rhizome (shan yao), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Asian wat...

  View full details
 • Xiao Yao San | Tang-kuei & Bupleurum Formula Granules | 逍遙散 Default Title

  Xiao Yao San

  Tang-kuei & Bupleurum Formula Granules | 逍遙散

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Dong quai root (dang gui),Chinese peony root without bark (bai shao), Bai-zhu atractylodes rhizome (bai zhu)...

  View full details
 • Bu Zhong Yi Qi Tang | Ginseng & Astragalus Combination Granules | 補中益氣湯 Default Title

  Bu Zhong Yi Qi Tang

  Ginseng & Astragalus Combination Granules | 補中益氣湯

  Ingredients: Astragalus root (huang qi), Chinese licorice root & rhizome (zhi gan cao), Asian ginseng root (ren shen), Fresh ginger (sheng jian...

  View full details
 • Gui Pi Tang | Ginseng & Longan Combination Granules | 歸脾湯 Default Title

  Gui Pi Tang

  Ginseng & Longan Combination Granules | 歸脾湯

  Ingredients: Radix Ginseng (ren shen), Arillus Longan (long yan rou), Radix Angelicae sinensis (dang gui), Radix Astragali (huang qi), Semen Ziziph...

  View full details
 • Ba Wei Di Huang Wan | Rehmannia Eight Formula Granules | 八味地黃丸 Default Title

  Ba Wei Di Huang Wan

  Rehmannia Eight Formula Granules | 八味地黃丸

  Ingredients: Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Fructus Corni (shan zhu yu), Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Poria (fu ling), Cortex Moutan...

  View full details
 • Bu Zhong Yi Qi Tang | Ginseng & Astragalus Combination Capsules | 補中益氣湯 Default Title

  Bu Zhong Yi Qi Tang

  Ginseng & Astragalus Combination Capsules | 補中益氣湯

  Ingredients: Astragalus root (huang qi), Chinese licorice root & rhizome (zhi gan cao), Asian ginseng root (ren shen), Fresh ginger (sheng jian...

  View full details
 • Suan Zao Ren Tang | Zizyphus Combination Capsules | 酸棗仁湯 Default Title

  Suan Zao Ren Tang

  Zizyphus Combination Capsules | 酸棗仁湯

  Ingredients: Jujube seed (suan zao ren), Anemarr- hena rhizome (zhi mu), Poria sclerotium (fu ling), Sichuan lovage rhizome (chuan xiong), Chinese ...

  View full details
 • Gui Zhi Fu Ling Wan | Cinnamon & Hoelen Formula Capsules | 桂枝茯苓丸 Default Title

  Gui Zhi Fu Ling Wan

  Cinnamon & Hoelen Formula Capsules | 桂枝茯苓丸

  Ingredients: Cinnamon twig (gui zhi), Moutan bark (mu dan pi),Radix Paeoniae rubra (chi shao), Peach kernel (tao ren), Hoelen fungus (fu ling). ...

  View full details
 • Gui Zhi Fu Ling Wan | Cinnamon & Hoelen Formula Granules | 桂枝茯苓丸 Default Title

  Gui Zhi Fu Ling Wan

  Cinnamon & Hoelen Formula Granules | 桂枝茯苓丸

  Ingredients: Cinnamon twig (gui zhi), Moutan bark (mu dan pi),Radix Paeoniae rubra (chi shao), Peach kernel (tao ren), Hoelen fungus (fu ling). ...

  View full details
 • Ba Wei Di Huang Wan | Rehmannia Eight Formula Capsules | 八味地黃丸 Default Title

  Ba Wei Di Huang Wan

  Rehmannia Eight Formula Capsules | 八味地黃丸

  Ingredients: Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Fructus Corni (shan zhu yu), Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Poria (fu ling), Cortex Moutan...

  View full details
 • Zhi Bo Di Huang Wan | Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Granules | 知柏地黃丸 Default Title

  Zhi Bo Di Huang Wan

  Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Granules | 知柏地黃丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Chinese yam rhizome (shan yao), Poria scl...

  View full details
 • Ma Zi Ren Wan | Apricot Seed & Linum Formula Capsules | 麻子仁丸 Default Title

  Ma Zi Ren Wan

  Apricot Seed & Linum Formula Capsules | 麻子仁丸

  Ingredients: Fructus Cannabis (ma zi ren) Chinese rhubarb root & rhizome (da huang),Bitter orange young fruit (zhi shi),Magnolia stem, twig, an...

  View full details
 • Suan Zao Ren Tang | Zizyphus Combination Granules | 酸棗仁湯 Default Title

  Suan Zao Ren Tang

  Zizyphus Combination Granules | 酸棗仁湯

  Ingredients: Jujube seed (suan zao ren), Anemarr- hena rhizome (zhi mu), Poria sclerotium (fu ling), Sichuan lovage rhizome (chuan xiong), Chinese ...

  View full details
 • Xue Fu Zhu Yu Tang | Persica & Achyranthes Combination Granules | 血府逐瘀湯 Default Title

  Xue Fu Zhu Yu Tang

  Persica & Achyranthes Combination Granules | 血府逐瘀湯

  Ingredients: Peach seed (tao ren), Dong quai root (dang gui), Safflower flower (hong hua), Rehmannia unprocessed root tuber (sheng di huang),Cyathu...

  View full details
 • Liu Wei Di Huang Wan | Rehmannia Six Formula Capsules | 六味地黃丸 Default Title

  Liu Wei Di Huang Wan

  Rehmannia Six Formula Capsules | 六味地黃丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Chinese yam rhizome (shan yao), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Asian wat...

  View full details
 • Yin Qiao San | Lonicera & Forsythia Formula Capsules | 銀翹散 Default Title

  Yin Qiao San

  Lonicera & Forsythia Formula Capsules | 銀翹散

  Ingredients: Fructus Forsythiae (lian qiao), Flos Lonicerae japonicae (jin yin hua), Radix Platycodonis (jie geng), Herba Menthae (bo he), Fructus ...

  View full details
 • Gui Pi Tang | Ginseng & Longan Combination Capsules | 歸脾湯 Default Title

  Gui Pi Tang

  Ginseng & Longan Combination Capsules | 歸脾湯

  Ingredients: Radix Ginseng (ren shen), Arillus Longan (long yan rou), Radix Angelicae sinensis (dang gui), Radix Astragali (huang qi), Semen Ziziph...

  View full details
 • Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang | Bupleurum & Dragon Bone Combination Granules | 柴胡加龍骨牡蠣湯 Default Title

  Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang

  Bupleurum & Dragon Bone Combination Granules | 柴胡加龍骨牡蠣湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Poria Sclerotium (fu ling), Pinellia rhizome (zhi ban xia), Chineses skullcap root (huang qin), Dragon bone ...

  View full details
 • Xiao Yao San | Tang-kuei & Bupleurum Formula Capsules | 逍遙散 Default Title

  Xiao Yao San

  Tang-kuei & Bupleurum Formula Capsules | 逍遙散

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Dong quai root (dang gui),Chinese peony root without bark (bai shao), Bai-zhu atractylodes rhizome (bai zhu)...

  View full details
 • Zhi Bo Di Huang Wan | Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Capsules | 知柏地黃丸 Default Title

  Zhi Bo Di Huang Wan

  Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Capsules | 知柏地黃丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Chinese yam rhizome (shan yao), Poria scl...

  View full details
 • Du Huo Ji Sheng Tang (Bian Fang) | Tu-huo & Loranthus Combination Granules | 獨活寄生湯 (變方) Default Title

  Du Huo Ji Sheng Tang (Bian Fang)

  Tu-huo & Loranthus Combination Granules | 獨活寄生湯 (變方)

  Ingredients: Pubescent angelica root (du huo), Loranthus twig & leaf (sang ji sheng), Eucommia stem bark (du zhong), Achyranthes foot (niu xi),...

  View full details
 • Ban Xia Xie Xin Tang | Pinellia Fruit Combination Granules | 半夏瀉心湯 Default Title

  Ban Xia Xie Xin Tang

  Pinellia Fruit Combination Granules | 半夏瀉心湯

  Ingredients: Pinelliae praeparatum root (zhi ban xia), Scute root (huang qin), Dry ginger root (gan jiang), Oriental ginseng root (ren shen), Chine...

  View full details
 • Gui Zhi Tang | Cinnamon Combination Granules | 桂枝湯 Default Title

  Gui Zhi Tang

  Cinnamon Combination Granules | 桂枝湯

  Ingredients: Ramulus Cinnamomi (gui zhi), Radix Paeoniae alba (bai shao), Rhizoma Zingiberis recens (sheng jiang), Fructus Jujubae (da zao), Radix ...

  View full details
 • Long Dan Xie Gan Tang (Bian Fang) | Gentiana Combination Granules | 龍膽瀉肝湯 (變方) Default Title

  Long Dan Xie Gan Tang (Bian Fang)

  Gentiana Combination Granules | 龍膽瀉肝湯 (變方)

  Ingredients: Radix angelicae sinensis (dang gui), Semen plantaginis (che qian zi), Radix rehnianniae (sheng di huang), Radix gentianae (long dan), ...

  View full details
 • Yin Qiao San | Lonicera & Forsythia Formula Granules | 銀翹散 Default Title

  Yin Qiao San

  Lonicera & Forsythia Formula Granules | 銀翹散

  Ingredients: Fructus Forsythiae (lian qiao), Flos Lonicerae japonicae (jin yin hua), Radix Platycodonis (jie geng), Herba Menthae (bo he), Fructus ...

  View full details
 • Tian Ma Gou Teng Yin | Gastrodia & Uncaria Combination Capsules | 天麻鈎藤飲 Default Title

  Tian Ma Gou Teng Yin

  Gastrodia & Uncaria Combination Capsules | 天麻鈎藤飲

  Ingredients: Abalone shell (shi jue ming), Uncaria rhyncho-phylla stem, branch & hook (gou teng), Cyath-ula root (chuan niu xi), Gastrodia rhiz...

  View full details
 • Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang | Bupleurum & Dragon Bone Combination Capsules | 柴胡加龍骨牡蠣湯 Default Title

  Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang

  Bupleurum & Dragon Bone Combination Capsules | 柴胡加龍骨牡蠣湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Poria Sclerotium (fu ling), Pinellia rhizome (zhi ban xia), Chineses skullcap root (huang qin), Dragon bone ...

  View full details
 • Du Huo Ji Sheng Tang (Bian Fang) | Tu-huo & Loranthus Combination Capsules | 獨活寄生湯 (變方) Default Title

  Du Huo Ji Sheng Tang (Bian Fang)

  Tu-huo & Loranthus Combination Capsules | 獨活寄生湯 (變方)

  Ingredients: Pubescent angelica root (du huo), Loranthus twig & leaf (sang ji sheng), Eucommia stem bark (du zhong), Achyranthes foot (niu xi),...

  View full details
 • Ban Xia Hou Pu Tang | Pinellia & Magnolia Combination Granules | 半夏厚朴湯 Default Title

  Ban Xia Hou Pu Tang

  Pinellia & Magnolia Combination Granules | 半夏厚朴湯

  Ingredients: Pinellia rhizome (ban xia),Poria sclerotium (fu ling), Ginger rhizome (fresh) (sheng jiang), Magnolia bark (hou po), Perilla leaf (zi ...

  View full details
 • Xiao Chai Hu Tang | Minor Bupleurum Combination Capsules | 小柴胡湯 Default Title

  Xiao Chai Hu Tang

  Minor Bupleurum Combination Capsules | 小柴胡湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Asian ginseng root (ren shen), Pinellia rhizome (zhi ban xia), Chinese skullcap root (huang qin), Ginger fre...

  View full details
 • Tian Wang Bu Xin Dan | Ginseng & Zizyphus Formula Capsules | 天王補心丹 Default Title

  Tian Wang Bu Xin Dan

  Ginseng & Zizyphus Formula Capsules | 天王補心丹

  Ingredients: Radix Rehmanniae (sheng di huang), Radix Ginseng (ren shen), Rhizoma Acori tatarinowii (shi chang pu), Semen Platycladi (bo zi ren), R...

  View full details
 • Xiang Sha Liu Jun Zi Tang | Ginseng & Cardamon Combination Granules | 香砂六君子湯 Default Title

  Xiang Sha Liu Jun Zi Tang

  Ginseng & Cardamon Combination Granules | 香砂六君子湯

  Ingredients: Rhizoma Atractylodis macrocephalae (bai zhu), Poria (fu ling), Rhizoma Zingiberis recens (sheng jiang), Radix Ginseng (ren shen), Rhiz...

  View full details
 • Long Dan Xie Gan Tang (Bian Fang) | Gentiana Combination Capsules | 龍膽瀉肝湯 (變方) Default Title

  Long Dan Xie Gan Tang (Bian Fang)

  Gentiana Combination Capsules | 龍膽瀉肝湯 (變方)

  Ingredients: Radix angelicae sinensis (dang gui), Semen plantaginis (che qian zi), Radix rehnianniae (sheng di huang), Radix gentianae (long dan), ...

  View full details
 • Xue Fu Zhu Yu Tang | Persica & Achyranthes Combination Capsules | 血府逐瘀湯 Default Title

  Xue Fu Zhu Yu Tang

  Persica & Achyranthes Combination Capsules | 血府逐瘀湯

  Ingredients: Peach seed (tao ren), Dong quai root (dang gui), Safflower flower (hong hua), Rehmannia unprocessed root tuber (sheng di huang),Cyathu...

  View full details
 • Dang Gui Shao Yao San | Tang-kuei & Peony Formula Granules | 當歸芍藥散 Default Title

  Dang Gui Shao Yao San

  Tang-kuei & Peony Formula Granules | 當歸芍藥散

  Ingredients: Chinese peony root without bark (bai shao), Bai-zhu atractylodes rhizome (bai zhu) ,Poria sclerotium (fu ling), Asian water plantain r...

  View full details
 • Xiao Feng San (Bian Fang) | Tang-kuei & Arctium Formula Capsules | 消風散 (變方) Default Title

  Xiao Feng San (Bian Fang)

  Tang-kuei & Arctium Formula Capsules | 消風散 (變方)

  Ingredients: Dong quai root (dang qui), Rehmannia unprocessed root tuber (sheng di), Anemarrhena rhizome (zhi mu), Siler root (fang feng), Schizone...

  View full details
 • Wu Ling San | Hoelen Five Herb Formula Granules | 五苓散 Default Title

  Wu Ling San

  Hoelen Five Herb Formula Granules | 五苓散

  Ingredients: Hoelen fungus (fu ling), Alisma root (ze xie), Polyporus (zhu ling),Cinnamon twig (gui zhi),Atractylodes root (bai zhu). Mandarin: ...

  View full details
 • Si Wu Tang | Tang-kuei Four Combination Granules | 四物湯 Default Title

  Si Wu Tang

  Tang-kuei Four Combination Granules | 四物湯

  Ingredients: Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Radix Paeoniae alba (bai shao), Radix Angelicae sinensis (dang gui), Rhizoma Chuanxiong (c...

  View full details
 • Yu Ping Feng San | Siler & Astragalus Formula Capsules | 玉屏風散 Default Title

  Yu Ping Feng San

  Siler & Astragalus Formula Capsules | 玉屏風散

  Ingredients: Fang-feng root (fang feng), Astragalus root (huang qi), Atractylodes root (bai zhu), Ginger (Fresh) (sheng jiang), Jujube (da zao). ...

  View full details
 • Chai Hu Shu Gan Tang | Bupleurum & Cyperus Combination Capsules | 柴胡疏肝湯 Default Title

  Chai Hu Shu Gan Tang

  Bupleurum & Cyperus Combination Capsules | 柴胡疏肝湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Tangerine dried rind of mature fruit (chen pi),Chinese peony root without bark (bai shao),Sichuan lovage rhi...

  View full details
 • Chai Hu Shu Gan Tang | Bupleurum & Cyperus Combination Granules | 柴胡疏肝湯 Default Title

  Chai Hu Shu Gan Tang

  Bupleurum & Cyperus Combination Granules | 柴胡疏肝湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Tangerine dried rind of mature fruit (chen pi),Chinese peony root without bark (bai shao),Sichuan lovage rhi...

  View full details
 • Qing Fei Tang | Platycodon & Fritillaria Combination Capsules | 清肺湯 Default Title

  Qing Fei Tang

  Platycodon & Fritillaria Combination Capsules | 清肺湯

  Ingredients: Ophiopogon root tuber (mai dong), Platycodon root (jie geng),Dong quai root (dang gui), Poria sclerotium (fu ling), Chinese asparagus ...

  View full details
 • Shen Ling Bai Zhu San | Ginseng & Atractylodes Formula Granules | 參苓白朮散 Default Title

  Shen Ling Bai Zhu San

  Ginseng & Atractylodes Formula Granules | 參苓白朮散

  Ingredients: Radix Ginseng (ren shen), Poria (fu ling), Rhizoma Atractylodis macrocephalae (bai zhu), Radix Glycyrrhizae (gan cao), Rhizoma Dioscor...

  View full details